Objavljeno: 20.11.2017.

IZBORI U MJESNIM ZAJEDNICAMA 2017.

Obaviještavamo građane Općine Vitez da je u tijeku provođenje izbora po mjesnim zajednicama. Naime, općinsko vijeće je donijelo Odluku o provođenju izbora u svih 17 mjesnih zajednica Općine Vitez, na temelju koje je načelnik formirao povjerenstvo, koje će zajedno sa predstavnicima mjesnih zajednica provesti izbore.
Pozivaju se građani da se odazovu na zakazane zborove  i iskoriste svoje pravo glasa.
Datume i vremenski rok održavanja izbora po pojedinim naseljenim mjestima možete naći u tabeli ispod, a koja će biti redovno ažurirana sa izmjenama i dopunama o novim terminima i mjestima održavanja zborova.
Radio Vitez će također oglašavati datume zakazanih zborova a svaka mjesna zajednica izvršit će i palkatiranje obavijesti o datumu i mjestu održavanja zbora.
Za sva pitanja i dodatne informacije možete kontaktirati broj:030/ 718-218-Ured mjesnih zajednica.

Zbog opravdanih razloga došlo je do promjene termina zborova u određenim mjesnim zajednicama te je slijedeća tabela važeća za naredni period.
Povjerenstvo zadržava pravo izmjene termina u dogovoru sa predstavnicima mjesnih zajednica o čemu će javnost biti na vrijeme informirana.

IZBORI U MJESNIM ZAJEDNICAMA OPĆINE VITEZ – 2017.
 
TABELARNI PRIKAZ  ODRŽAVANJA ZBOROVA PO MZ-a
 

 
R.
br
 
MJESNA ZAJEDNICA
DATUM ODRŽAVANJA ZBORA VRIJEME ODRŽA-VANJA MJESTO
ODRŽAVANJA ZBORA
DATUM PONOVLJANJA ZBORA
 
1.
 
"STARI VITEZ" – za naseljeno mjesto GORNJI VITEZ                    
 
12.10.2017
 
18,00
 
Sala Župnog ureda u Vitezu
 
 
 
Završeno
20.10.2017.
 
 
2.
"KRČEVINE"- za naseljeno mjesto  KRČEVINE
 
 
13.10.2017.
 
18,00
Dom u Krčevinama  
Završeno
 
 
 
3.
"RIJEKA" – za naseljeno mjesto VRANISKA
 
 
13.10.2017.
 
17,00
ispred kuće Hajrudina Omanović  
Završeno
 
4.
"STARI VITEZ" – za naseljeno mjesto STARI VITEZ
 
 
15.10.2017.
 
11,00
 
Vatrogasni dom u Starom Vitezu
 
Završeno
 
5.
 
"KRUŠČICA" za Romsko naselje: SOFA
 
 
24.10.2017.
 
 
 
17,00
 
 
prostor Udruženja Zuralipe
 
Završeno
 
6.
 
"JARDOL" – za naselja JARDOL i KREMENIK
 
 
24.10.2017.
 
17,00
 
stadion u Jardolu
 
Završeno
 
7.
 
"JARDOL" – za naselja  GRBAVICA i dio DIVJAKA
 
 
25.10.2017.
 
16,30
 
 
plato iznad Džamije
 
Završeno
 
8.
 
"BUKVE" – za sva naselja u MZ-i
 
 
25.10.2017.
 
18,30
 
O.Š. Bukve
 
Završeno
 
9.
 
"DUBRAVICA"-za naseljeno mjesto  DUBRAVICA
 
 
25.10.2017.
 
18,00
 
O.Š. Dubravica
 
Završeno
 
10.
 
"VITEZ I"- za naselje VITEZ
 
 
26.102017.
 
17,00
 
sala općine Vitez
 
08.11.2017. u 17,00 sati
 
 
11.
 
"POČULICA" -za naselja; POČULICA, VRHOVINE I PRNJAVOR
 
 
26.10.2017.
 
18,30
 
Dom u Prnjavoru
 
Završeno
 
12.
 
"JARDOL"- za naselja BRIZJAK I DIVJAK
 
 
27.10.2017.
 
17,00
 
 
stadion na Brizjaku
 
 
Završeno
 
 
13.
 
"VEČERISKA" - za naselja GORNJA VEČERISKA
I ZASELJE
 
 
27.10.2017
 
18,30
 
kod kuće Matka Šarić u Gornjoj Večeriskoj
 
09.11.2017. u 18,00 sati
 
14.
 
"KRČEVINE" – za neselje LJUBIĆ
 
 
27.10.2017.
 
18,30
 
ispred Mejtafa u Ljubiću
 
Završeno
 
15.
 
"GAČICE" – za sva naselja u MZ-i
 
 
28.10.2017.
 
16,00
 
Sala općine Vitez
 
13.11.2017. u 17,30
 
16.
 
"ZABILJE-SADOVAČE" naselje SADOVAČE
 
 
29.10.2017.
 
15,30
 
Dom u Sadovačama
 
Završeno
 
17.
 
"KRUŠČICA"-za naselja; BOBAŠI, TOLJUŠIĆI, BOTIĆI i dio SOFE
 
 
30.10.2017.
 
18,00
 
podrum Crkve u Kruščici
 
 
14.11.2017. u 18,00 sati
 
18.
 
"ŠANTIĆI-SIVRINO SELO" -za  SIVRINO SELO
 
30.10.2017.
 
18,00
 
ispred Mejtafa u Sivrinom Selu
 
 
Završeno
 
19.
 
"ZABILJE-SADOVAČE"– za naseljeno mjesto ZABILJE
 
 
31.10.2017.
 
18,00
 
Hrvatski dom Zabilje
 
Završeno
 
20.
 
"DUBRAVICA"– za naselje GORNJA DUBRAVICA
 
 
31.10.2017.
 
17,00
 
ispred prodavnice u G.Dubravici
 
 
Završeno
 
21.
 
"DUBRAVICA"– za naselje TOLOVIĆI
 
 
31.10.2017.
 
18,00
 
ispred Džamije u Tolovićima
 
Završeno
 
22.
 
"LUPAC" – za MZ-e LUPAC
 
 
01.11.2017.
 
18,30
 
O.Š. u Lupcu
 
 
Završeno
 
 
23.
 
"VEČERISKA" za naselje DONJA VEČERISKA
 
02.11.2017.
 
17,00
 
kod Mejtafa u Donjoj Večeriskoj
 
 
Završeno
 
24.
 
"AHMIĆI" – za naselja AHMIĆI I PIRIĆI
 
 
02.11.2017.
 
18,30
 
O.Š. u Ahmićima
 
09.11.2017. u 17.30 sati
Zbor se ponavlja 23.11.2017. u 17:30 sati

 
 
25.
 
"VEČERISKA" za naselje DONJA VEČERISKA
 
 
 03.11.2017
 
17,00
 
Ispred kuće Zorana Franjić u D.Večeriskoj
 
 
Završeno
 
26.
 
"BILA" za sva naseljena mjesta u MZ-i
 
 
03.11.2017.
 
18,00
 
O.Š. Bila
 
16.11.2017. u 18,30 sati
27.  
"DUBRAVICA"– za naselje
NOVACI i D.DUBRAVICA
 
 
03.11.2017.
 
18,00
 
ispred Mejtafa u Novacima
 
Završeno
 
28.
 
"KRUŠČICA" – za naselje KRUŠČICA
 
04.11.2017.
 
17,00
 
ispred O.Š. u Kruščici
 
 
Završeno
 
29.
 
"ŠANTIĆI-SIVRINO SELO" za  ŠANTIĆE
 
 
06.11.2017.
 
18,00
 
O.Š. u Šantićima
 
Završeno
30.  
"AHMIĆI" – za naselje NADIOCI
 
 
07.11.2017.
 
18,00
 
Dom u Nadiocima
 
31.  
"PREOČICA"- za sva naselja u MZ-e
 
 
09.11.2017.
 
19,00
 
 
O.Š. u Preočici
 
 
32.
 
"RIJEKA" za naselje RIJEKA
 
 
14.11.2017.
 
19,30
 
Prostorija MZ Rijeka na nog.igral.
 

 
 
NAPOMENA: Povjerenstvo za provođenje izbora u MZ-a, zadržava pravo izmjene termina održavanja zborova u dogovoru sa predsjednicima i zamjenicima predsjednika mjesnih zajednica.
 
 
Vitez, 20.11.2017.g.          Služba za društvene djelatnosti – Ured za rad MZ-a
 

 
 
                                                                  SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI