Objavljeno: 17.10.2017.

Sanacija putne komunikacije u naseljenom mjestu Tolovići - općina Vitez

Konstatuje se da su izvršeni građevinski radovi prema Ugovoru o građenju broj:01-1-27-1-2854/17-2 od 03.10.2017. godine i sve prema Ponudi za izvođenje radova broj: 16-09-01/2017 od 28.09.2017.2017. godine izvođača radova IGM IUT "Haskić" d.o.o. Vitez. 
Služba civilne zaštite