Objavljeno: 17.10.2017.

Strojno čišćenje korita rijeke Lašve od odbačenog građevinskog šuta na lokalitetu Rijeka - općina Vitez

Konstatira se da su izvršeni radovi na strojnom čišćenju korita rijeke Lašve od odbačenog građevinskog šuta na lokalitetu Rijeka - općina Vitez, prema Narudžbenici Općine Vitez, broj: 86/17 od 10.10.2017. godine i sve prema Ponudi za izvođenje radova izvođača radova poduzeća IGM IUT "Haskić" d.o.o. Vitez, broj: 44-10-2-2017 od 09.10.2017. godine.Služba civilne zaštite