Objavljeno: 17.10.2017.

Strojno čišćenje korita rijeke Kruščice na lokalitetu Rijeka - općina Vitez

Konstatira se da su izvršeni radovi na strojnom čišćenju korita rijeke Kruščice na lokalitetu Rijeka - općina Vitez prema Ugovoru o izvođenju radova, broj:01-1-44-3-2840/17-2 od 03.10.2017. godine i sve prema Ponudi za izvođenje radova broj: 124-10-17 od 02.10.2017. godine izvođača radova, poduzeća "Horizont" d.o.o. Vitez. Služba civilne zaštite