Objavljeno: 25.10.2017.

Izrada betonskog rigolnog kanala sa slivničkom rešetkom

Dana 13.10.2017. godine završeni su radovi na izradi betonskog rigolnog kanala sa slivničkom rešetkom, čišćenju postojećeg i iskopu novog kanala za odvodnju oborinskih voda na lokalitetu Đelilovići/Zvizdići - općina Vitez.

Radove je izvelo poduzeće "Kufta-cop" d.o.o. Vitez.

 

 

 

Služba civilne zaštite