Objavljeno: 15.12.2015.

Održana 30. sjednica Općinskog vijeća

Rebalansom budžeta prihodi iznose 6.178.000 KM što je za 4% manje u odnosu na plan, tačnije za 226.000 KM manje prihoda.

Između ostalog, po usvojenom rebalansu rast tekućih transfera planiran je za Gradsku biblioteku i to za 7.000 KM više, transfer za vanredne socijalne pomoći za 10.000 KM više, za 20.000 KM povećan je transfer za komunalnu potrošnju. Rebalansom je planirano smanjenje transfera od 50.000 KM za projekte nevladinih organizacija, kao i 5.000 KM manje za JSP Vitez stan. Povećanje kapitalnih izdataka rebalansom je planirano 100.000 KM više za rekonstrukciju puteva i 35.000 KM više za rekonstrukciju pijace. Smanjenje kapitalnih izdataka planirano je 55.000 KM manje za rekonstrukciju kanalizacione mreže, 60.000 KM manje za deponiju smeća i pretovarnu stanicu, te 78.000 KM manje za stambeno zbrinjavanje Roma. Prisutni vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog Strategije komuniciranja Općine Vitez za 2015.- 2020. godinu, Prijedlog odluke o izradi Strategije omladinske politike za period od 2016. do 2021. godine, Prijedlog odluke o vršenju ovlasti u javnim preduzećima kojima je osnivač Općina, Prijedlog rješenja o dodjeli  građevnog zemljišta na privremeno korištenje Mjesnoj zajednici Rijeka. Sa 17 glasova za i 2 suzdržana glasa usvojen je Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva JP „BiH Pošta“ d.o.o., Prijedlog odluke o izmjeni Regulacionog plana PC-96-2 Đidić Kadir i Prijedlog odluke o izmjeni plana parcelacije „Brizjak“.

Izmjenom dnevnog reda izbačena je tačka 7, odnosno Prijedlog odluke o izmjeni Regulacionog plana „Gornji Vitez“- Spahić, Zlotrg, MZ Stari Vitez. Vijećnici su jednoglasno usvojili novu predloženu tačku dnevnog reda, tačnije Odluka o dodjeli radova rekonstrukcije dijela primarne vodovodne mreže u naselju Kruščica – faza I.