Objavljeno: 25.10.2017.

Informacija o održanom predavanju zakonske regulative u poljoprivredi i proizvodnji paprika

Na osnovu molbe predstavnika   firme Carl Kuehne d.o.o. poslovna jedinica Mostar u srijedu 18.10.2017. godine u prostorijama općine Vitez upriličeno je predavanje o proizvodnji paprike. Pored navedene prezentacije predstavinka firme Carl Kuehne d.o.o  g. Boris Maslaća prisutnima se obratio i Jusuf Sivro stručni saradnik za poljoprivredu u Općini Vitez na temu Zakonska regulativa u poljoprivredi i rokovi za ostvarivanje prava na novčane podrške u poljoprivrednoj proizvodnji. Prisutnima su date upute kako funkcioniše Farmer web portal i koji su to datumi koje poljoprivrednici moraju pratiti kako bi ostvarili svoja prava.
Općina Vitez se zahvaljuje na saradnji svim učesnicima na projektu, a posebno predstavnicima  firme Carl Kuehne d.o.o. kao i svim koji su dali doprinos navedenom projektu.


Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak