Objavljeno: 6.11.2017.

Informacija o učešću općine Vitez u projektu ReLOaD

Na osnovu aplikacije općine Vitez od 11.07.2017. godine,  dopisa UNDP o izboru jedinice lokalne samouprave općine Vitez za učešće u projektu „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ i potpisanom Memorandumu o saradnji između općine Vitez i UNDP Sarajevo od 26.10.2017. godine prihvaćena je aplikacija od strane UNDP Sarajevo i općina Vitez je uvrštena u projekat ReLOaD.
 Projekat planira pružiti podršku općini u periodu od novembra 2017. do januara 2020. godine i to u segmentu dobre uprave, uključujući aktivnosti jačanja partnerstva sa organizacijama civilnog društva kroz dosljednu primjenu modela transparentnog projektnog finansiranja OCD iz Budžeta općine, a radi većeg građanskog učešća u procesima donošenja odluka i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima.
 
Prema potpisanom Memorandumu o saradnji podrška općini Vitez podrazumijeva:
 

 • jačanje saradnje između općine i organizacija civilnog društva uključujući transparentnu raspodjelu sredstava za OCD u skladu sa strateškim prioritetima, a u cilju boljeg pružanja usluga građanima
 • jačanje kapaciteta službenika Općine u skladu sa rezultatima analize i projektnim ciljevima
 • jačanje kapaciteta odabranih OCD da adekvatno predstavljaju interese svojih ciljnih grupa
 • održavanje ciljanih ovuka za općinske vijećnike
 • nabavku IT i kancelarijske opreme za općinsku administraciju u cilju unaprijeđenja saradnje sa OCD
 • unaprijeđenje učešća građana u procesima donošenja odluka kroz različite modele saradnje
 
 
 
Općina se obavezuje da će u projektu ReLOaD provesti slijedeće aktivnosti:

 • imenovati koordinatora i njegovog zamjenika na projektu ReLOaD
 • pripremiti i usvojiti na Općinskom vijeću Vitez Metodologiju za transparentno projektno finansiranje organizacija civilnog društva po LOD metodologiji
 • provesti dva Javna poziva za projektne prijedloge organizacija civilnog društva u saradnji sa UNDP
 • sufinansirati sa 20% projekte organizacija civilnog društva odabrane kroz Javne pozive projekta ReLOaD
 • osigurati kontinuirano učešće odabranog osoblja i općinske administracije u svim projektnim aktivnostima u sklopu projekta ReLOaD
 • aktivno doprinjeti provođenju projektnih aktivnosti u skladu sa zajednički usaglašenim godišnjim akcionim planovima
 • realizovati dva samostalna Javna poziva za projektne prijedloge organizacija civilnog društva u 2019. i 2020. godini u skladu sa principima LOD metodologije  koristeći minimalno 30% ukupnih godišnjih sredstava predviđenih u Budžetu općine Vitez
 • pružiti tehničku i administrativnu pomoć uspješnoj realizaciji svih projektnih aktivnosti uključujući i treninge za vijećnike
 • pružiti podršku analizama i istraživanjima na terenu koje inicira projekat, a u svrhu planiranja i realizacije projektnih aktivnosti
 • učestvovati u ReLOaD događajima na nivou regije i države kao i u razmjeni ideja u praksi
 • osigurati gdje god bude moguće da ranjive kategorije stanovništva, a posebno manjine, žene i Romi, budu aktivno i ravnopravno uključene u sve projektne aktivnosti
 
 
SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ 
 

Ostale vijesti

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu

7.1.2020.   V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U OPĆINI VITEZ

6.1.2020.   Neka najradosniji hrišćanski praznik Božić donese radost, mir i sreću