Objavljeno: 6.11.2017.

Informacija o učešću općine Vitez u projektu ReLOaD

Na osnovu aplikacije općine Vitez od 11.07.2017. godine,  dopisa UNDP o izboru jedinice lokalne samouprave općine Vitez za učešće u projektu „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ i potpisanom Memorandumu o saradnji između općine Vitez i UNDP Sarajevo od 26.10.2017. godine prihvaćena je aplikacija od strane UNDP Sarajevo i općina Vitez je uvrštena u projekat ReLOaD.
 Projekat planira pružiti podršku općini u periodu od novembra 2017. do januara 2020. godine i to u segmentu dobre uprave, uključujući aktivnosti jačanja partnerstva sa organizacijama civilnog društva kroz dosljednu primjenu modela transparentnog projektnog finansiranja OCD iz Budžeta općine, a radi većeg građanskog učešća u procesima donošenja odluka i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima.
 
Prema potpisanom Memorandumu o saradnji podrška općini Vitez podrazumijeva:
 

 • jačanje saradnje između općine i organizacija civilnog društva uključujući transparentnu raspodjelu sredstava za OCD u skladu sa strateškim prioritetima, a u cilju boljeg pružanja usluga građanima
 • jačanje kapaciteta službenika Općine u skladu sa rezultatima analize i projektnim ciljevima
 • jačanje kapaciteta odabranih OCD da adekvatno predstavljaju interese svojih ciljnih grupa
 • održavanje ciljanih ovuka za općinske vijećnike
 • nabavku IT i kancelarijske opreme za općinsku administraciju u cilju unaprijeđenja saradnje sa OCD
 • unaprijeđenje učešća građana u procesima donošenja odluka kroz različite modele saradnje
 
 
 
Općina se obavezuje da će u projektu ReLOaD provesti slijedeće aktivnosti:

 • imenovati koordinatora i njegovog zamjenika na projektu ReLOaD
 • pripremiti i usvojiti na Općinskom vijeću Vitez Metodologiju za transparentno projektno finansiranje organizacija civilnog društva po LOD metodologiji
 • provesti dva Javna poziva za projektne prijedloge organizacija civilnog društva u saradnji sa UNDP
 • sufinansirati sa 20% projekte organizacija civilnog društva odabrane kroz Javne pozive projekta ReLOaD
 • osigurati kontinuirano učešće odabranog osoblja i općinske administracije u svim projektnim aktivnostima u sklopu projekta ReLOaD
 • aktivno doprinjeti provođenju projektnih aktivnosti u skladu sa zajednički usaglašenim godišnjim akcionim planovima
 • realizovati dva samostalna Javna poziva za projektne prijedloge organizacija civilnog društva u 2019. i 2020. godini u skladu sa principima LOD metodologije  koristeći minimalno 30% ukupnih godišnjih sredstava predviđenih u Budžetu općine Vitez
 • pružiti tehničku i administrativnu pomoć uspješnoj realizaciji svih projektnih aktivnosti uključujući i treninge za vijećnike
 • pružiti podršku analizama i istraživanjima na terenu koje inicira projekat, a u svrhu planiranja i realizacije projektnih aktivnosti
 • učestvovati u ReLOaD događajima na nivou regije i države kao i u razmjeni ideja u praksi
 • osigurati gdje god bude moguće da ranjive kategorije stanovništva, a posebno manjine, žene i Romi, budu aktivno i ravnopravno uključene u sve projektne aktivnosti
 
 
SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ 
 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez