Objavljeno: 31.3.2016.

34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZSjednica će se održati dana 7.4.2016.godine (ČETVRTAK) sa početkom u 10,00 sati u  sali Općinskoga vijeća Vitez.
Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

 1. usvajanje zapisnika o radu 33. sjednice Općinskoga vijeća održane 9.3.2016.godine;

 2. odgovori na vijećnička pitanja;

 3. vijećnička pitanja.

Za sjednicu predlažem slijedeći:               
DNEVNI RED: 
 

 1. Izvješće o radu JU Gradske knjižnice Vitez za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu;

 2. Izvješće o radu OO Crvenog križa za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu;

 3. Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad za 2015.godinu i Program rada za 2016. godinu;

 4. Izvješća o radu Vatrogasnih društava za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu;

 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju društva P.D."Vlašić" d.o.o. Vitez;

 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu J.S.P. "Vitez-stan" d.o.o. Vitez;

 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju pravnog statusa J.K.P. "Vitkom" d.o.o. Vitez;

 8. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o kriterijima za imenovanje članova upravnih vijeća i nadzornih odbora u poduzećima i ustanovama prema kojima ovlasti i obveze imaju tijela općine Vitez temeljem državnog kapitala;

 9. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za kapitalna ulaganja;

 10. Prijedlog Plana aktivnosti sa točno utvrđenim rokovima u cilju donošenja Programa  gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.

                                                                                               PREDSJEDNIK 
                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA
 
                                                                                           Tomislav Bošnjak Matić