Objavljeno: 16.11.2017.

Obavještenje o zimskom održavanju prometnica u općini Vitez

Obavještavaju se građani općine Vitez da je Općina Vitez blagovremeno izvršila sve potrebne pripremne radove za zimsko održavanje puteva na općini Vitez  za sezonu  2017/2018.godinu.
 
 Nakon provedenih  postupaka javnih nabavki  izvršeno je potpisivanje sljedećih Ugovora:
 
-    Ugovor o održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica za zimsku  sezonu  2017./2018. sa Poduzećem    ‘’Adžić Asfalt’’ d.o.o Žepče.
 
-  Ugovor i Okvirni sporazum o nabavci i isporuci industrijske soli sa Preduzećem ’’LEGEND’’d.o.o.Istočno Sarajevo, s kojima se osigurava dovoljna količina industrijske soli za nastupajuću sezonu.
-   Ugovor sa Firmom ‘’TIKOP’’d.o.o. Vitez , D.Večeriska bb. o nabavci  pijeska–frakcije 4-8mm za posipanje prometnica u zimskom periodu.
Ukupna dužina lokalnih puteva i gradskih ulica koje su obuhvaćene planom za zimsko održavanje u sezoni 2017/2018. g.  iznosi 141.590,00 m.
Dio putnih pravaca na kojima nije moguće mašinski vršiti čišćenje snijega, održavanje će se vršiti prema dogovoru sa predstavnicima mjesnih zajednica.
Sa navedenim blagovremenim pripremama koje je poduzela općina Vitez očekivati je da će se zimsko  održavanje  gradskih ulica i lokalnih puteva odvijati  bez većih problema.
Treba napomenuti da će se radovi na zimskom održavanju saobraćajnica dijelom finansirati iz naplate komunalne naknade.
Održavanje saobraćajnica u zimskim uvjetima počinje 15. novembra/studenog 2017.godine i traje  do 15.marta/ožujka 2018.godine, kako je definisano Pravilnikom o održavanju javnih cesta  (‘’Službene novine F BiH’’ br. 69/10).
 
U Vitezu, 15.11. 2017. godine.
 

                                                                             SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU