Objavljeno: 27.11.2017.

Uspješno realizirano asfaltiranje lokalnih puteva

Nakon provedenog postupka javne nabavke i odabira izvođača radova uspješno realizirano asfaltiranje lokalnih puteva u naseljima na području općine Vitez. Asfaltirani su slijedeći putevi:
Asfaltiranje pristupnog puta i platoa kod Međlisa IVZ Vitez..................4.135,40 KM,
Asfaltiranje putne dionice u naselju Grgino polje...............................17.941,78 KM,
Asfaltiranje dionice puta u naselju Mali M. prema starom groblju..........6.804,78 KM
Asfaltiranje puta u naselju Novaci ..................................................... 9.250,95 KM
Asfaltiranje dionice u naselju Grgino polje...........................................5.983,85 KM
Radove je izvodio „ADŽIĆASFALT“ d.o.o. Žepče. Sredstva za realizaciju poslova asfaltiranja lokalnih puteva osigurana su iz Budžeta općine Vitez i učešćem građana.
 
 
 

                                           SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ