Objavljeno: 19.12.2017.

ReLOaD: Povećanje transparentnosti raspodjele sredstava za organizacije civilnog društva u BiH

Danas je u zgradi Delegacije Evropske unije u Sarajevu 21 jedinica lokalne samouprave iz BiH izrazila svoje opredjeljenje da osigura veće učešće građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, u okviru Regionalnog programa za razvoj lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji financira Evropska unija, a provodi UNDP.
 
Odabrane partnerske općine/opštine i gradovi se obavezuju da na transparentan način financiraju projekte od javnog interesa koje će provoditi organizacije civilnog društva, sa ciljem poboljšanja životnih uvjeta za 20.000 građana u općinama i gradovima širom BiH. Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za one najranjivije, ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša, ljudska prava. Projekat će pomoći unapređenju pružanja usluga i dobrobiti zajednice, posebno u područjima gdje lokalne vlasti ne uspijevaju da obuhvate određene grupe stanovništva i njihove interese odgovarajućim servisima.
 
“Često čujemo da postoji jedna praznina u odnosu između organizacija civilnog društva, građana i lokalnih vlasti. Cilj ovog programa je upravo da se premosti ta praznina. Projekat će omogućiti da se čuje glas građana i predstavnika civilnogdruštva, ali i da se obezbijedi dovoljno sredstava kako bi zajedno surađivali sa lokalnim vlastima. Ta veza je jako bitna, jer su lokalne vlasti važne za bilo koju zemlju i bilo koje društvo, u smislu pružanja usluga i resursa za ljude na terenu”,rekao je Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH.
“U Bosni i Hercegovini godišnje se dodjeljuje više od 40 miliona BAM civilnom društvu, a više od 50% tog iznosa isplaćuje se na lokalnoj razini (općine i gradovi). Moramo imati na umu da ta sredstva nisu uvijek distribuirana sistemski niti transparentno. Direktno finansiranje  organizacija civilnog društva još uvijek prevladava u odnosu na transparentniji način financiranja. Ova praksa mora biti unaprijeđena, jer na ovaj način se ne rješavaju stvarne potrebe građana, rekla je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.
 
ReLOaD projektom obuhvaćena je 21 jedinica lokalne samouprave u BiH: Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Sarajevo Centar, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez i Vogošća.
 
„Grad Tuzla je savladao LOD metodologiju, koji kroz nevladine organizacije omogućava da više saznamo o istinskim potrebama građana, dok građanima omogućava da administracija bude više u njihovoj funkciji”,rekao je Jasmin Imamović, gradonačelnikTuzle.
 
ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će općine transparentno financirati organizacije civilnog društva i zajedno sa njima implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj.
 

ReLOaD projekat finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji. Ukupan budžet ReLOaD projekta iznosi 10 miliona eura, a samo za BiH je izdvojeno ukupno 4 miliona eura.[1]Ova jnaziv ne sadrži pretpostavku o stavovima vezano za status, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a (UNSCR) 1244 I Mišljenjem Međunarodnog suda pravde (ICJ) o Deklaraciji nezavisnost iKosova