Objavljeno: 3.1.2018.

Javne rasprave po zaključcima sa 8. sjednice Općinskog vijeća


Nacrt Proračuna
Nacrt Budžeta

Obrazloženje nacrta Proračuna
Obrazloženje nacrta Budžeta

Zaključak o provođenju javne rasprave po nacrtu Proračuna/Budžeta za 2018. godinu

Nacrt - odluka izvorište Kremenik 2017.g  (HRV)
Nacrt - odluka izvorište Kremenik 2017.g  (BOS)

Zaključak o provođenju javne rasprave po nacrtu odluke za izvorište vode KREMENIK

Odluka o reguliranju prometa u dijelovima naselja Vitez
Odluka o regulisanju saobraćaja u dijelovima naselja Vitez

Zaključak o provođenju javne rasprave o reguliranju saobraćaja kod osnovnih škola