Objavljeno: 12.1.2018.

USMENA JAVNA RASPRAVA o Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja pored osnovnih škola u Vitezu

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ
 
Broj: 04-27-1-138/18
Datum: 11.01.2018.godine
 
 
Na osnovu Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („službene novine Feceracije BiH broj 12/10), prijedloga regulisanja saobraćaja u ulicama oko osnovnih škola u Vitezu od 10.10.2017. godine urađenim od stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke, Nacrta odluke Općinskog vijeća Vitez o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja pored osnovnih škola u Vitezu broj 01-3-27-1-3840/17 od 28.12.2017. godine i Zaključka Općinskog vijeća Vitez o provedbi javne rasprave po Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja Vitez pored osnovnih škola nadležna služba organizuje:
 

USMENA JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu odluke o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja
pored osnovnih škola u Vitezu
 
Usmena javna rasprava će se održati dana 23.01.2018. godine (utorak) u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Na javnoj raspravi će biti prezentiran prijedlog regulisanja saobraćaja pored osnovnih škola u Vitezu. Obzirom na ozbiljnost problematike molimo vas da neizostavno prisustvujete putem vaših predstavnika javnoj raspravi.
 
U prilogu vam šaljemo slijedeću dokumentaciju:
 

  • prijedlog regulisanja saobraćaja vještaka saobraćajne struke
  • skica regulisanja saobraćaja pored osnovnih škola
  • nacrt odluke o regulisanju saobraćaja pored osnovnih škola
  • zaključak o provedbi javne rasprave
 
 
 
POMOĆNIK NAČELNIKA
 

Rebihić Muhamed
 

Ostale vijesti

25.2.2020.   POZIV na "edukaciju o zimskoj rezidbi voća"

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez