Objavljeno: 16.1.2018.

USMENA JAVNA RASPRAVA o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ
 
Broj: 04-25-1-176/18
Datum: 15.01.2018.godine
 
Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine („službene novine Feceracije BiH broj 70/06), Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 88/12) i Zaključka Općinskog vijeća Vitez o provođenju javne rasprave po Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“ broj                01-3-25-1-3837/17-2 od 28.12.2017. godine,  nadležna općinska služba organizuje :
 
 

USMENA JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“
 
 
Usmena javna rasprava će se održati dana 24.01.2018. godine (srijeda) u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Na javnoj raspravi će biti prezentiran Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“. Obzirom na ozbiljnost problematike molimo vas da obavijestite sve zainteresovane i neizostavno prisustvujete putem vaših predstavnika javnoj raspravi.
 

 
 
 
POMOĆNIK NAČELNIKA
 
Rebihić Muhamed

 

Ostale vijesti

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama