Objavljeno: 16.1.2018.

USMENA JAVNA RASPRAVA o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ
 
Broj: 04-25-1-176/18
Datum: 15.01.2018.godine
 
Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine („službene novine Feceracije BiH broj 70/06), Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 88/12) i Zaključka Općinskog vijeća Vitez o provođenju javne rasprave po Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“ broj                01-3-25-1-3837/17-2 od 28.12.2017. godine,  nadležna općinska služba organizuje :
 
 

USMENA JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“
 
 
Usmena javna rasprava će se održati dana 24.01.2018. godine (srijeda) u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Na javnoj raspravi će biti prezentiran Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“. Obzirom na ozbiljnost problematike molimo vas da obavijestite sve zainteresovane i neizostavno prisustvujete putem vaših predstavnika javnoj raspravi.
 

 
 
 
POMOĆNIK NAČELNIKA
 
Rebihić Muhamed

 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez