Objavljeno: 16.1.2018.

USMENA JAVNA RASPRAVA o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ
 
Broj: 04-25-1-176/18
Datum: 15.01.2018.godine
 
Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine („službene novine Feceracije BiH broj 70/06), Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 88/12) i Zaključka Općinskog vijeća Vitez o provođenju javne rasprave po Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“ broj                01-3-25-1-3837/17-2 od 28.12.2017. godine,  nadležna općinska služba organizuje :
 
 

USMENA JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“
 
 
Usmena javna rasprava će se održati dana 24.01.2018. godine (srijeda) u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Na javnoj raspravi će biti prezentiran Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“. Obzirom na ozbiljnost problematike molimo vas da obavijestite sve zainteresovane i neizostavno prisustvujete putem vaših predstavnika javnoj raspravi.
 

 
 
 
POMOĆNIK NAČELNIKA
 
Rebihić Muhamed

 

Ostale vijesti

25.2.2020.   POZIV na "edukaciju o zimskoj rezidbi voća"

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez