Objavljeno: 16.1.2018.

USMENA JAVNA RASPRAVA o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ
 
Broj: 04-25-1-176/18
Datum: 15.01.2018.godine
 
Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine („službene novine Feceracije BiH broj 70/06), Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 88/12) i Zaključka Općinskog vijeća Vitez o provođenju javne rasprave po Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“ broj                01-3-25-1-3837/17-2 od 28.12.2017. godine,  nadležna općinska služba organizuje :
 
 

USMENA JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“
 
 
Usmena javna rasprava će se održati dana 24.01.2018. godine (srijeda) u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez. Na javnoj raspravi će biti prezentiran Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kremenik“. Obzirom na ozbiljnost problematike molimo vas da obavijestite sve zainteresovane i neizostavno prisustvujete putem vaših predstavnika javnoj raspravi.
 

 
 
 
POMOĆNIK NAČELNIKA
 
Rebihić Muhamed