Objavljeno: 29.1.2018.

P R I O P Ć E N J E OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE

OPĆINSKI NAČELNIK
 

P R I O P Ć E N J E
 
OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU K.O. VITEZ PO NOVOM PREMJERU
 
Pozivaju se sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Vitez da prijave svoja prava na nekretnine Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog sudu u Travniku.
 
U sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Travniku je dana 15.01.2018. godine, pokrenuo javnom objavom proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige. (prilog
akt Suda)

S tim u vezi, još jednom se pozivaju sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Vitez da prijave svoja prava na nekretninama u roku od 60 dana od dana objave oglasa “Najava i uspostava zemljišne knjige za k.o. VITEZ” koji je objavljen u Službenom glasniku BiH (broj 4/18) i Službenim novinama Federacije BiH (broj 4/18), 19.01.2018.godine.
 
Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti jedan primjerak ovjerenog dokaza svog vlasništva ili drugog prava u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Travniku, na adresi: Vezirska 2, Travnik, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Travniku, Vezirska 2, 72270 Travnik.
 
U slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, na njihov osnovan zahtjev rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana. Ovim putem upozoravamo da ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na temelju do tada pribavljenih dokaza.                          


Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u Knjigu položenih ugovora da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima, kako bi osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava. 
 
 
Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarsku općinu, koji su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provodiće se bez naplate sudske takse.
 
Za više informacija o prijavama molimo Vas kontaktirajte:

  • ZK ured Travnik,  tel: 030/547-355
  • Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam općina Vitez, tel: 030/718-239
 
Info o Projektu registracije nekretnina:

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je Projekt registracije nekretnina, koji se odnosi na usklađivanja podataka iz katastra i zemljišne knjige, a koji se realiziraju u sklopu komponente A projekta "Registracija nekretnina" – RERP. 

Komponenta A RERP-a "Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina" je glavna komponenta Projekta koja se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga i to za cijelo urbano područje Federacije BiH. 

Kroz Projekt je predviđen i prijenos podataka iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za katastarske općine koje su obuhvaćene Projektom.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila info@fgu.com.ba.


LETAK 1

LETAK 2

 
KARTA OBUHVATA KO VITEZ


Vitez, 26.01.2018.godine
 
 
                                                                                 NAČELNIK OPĆINE
 
                                                                             Tomislav Bošnjak-Matić