Objavljeno: 29.1.2018.

P R I O P Ć E N J E OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE

OPĆINSKI NAČELNIK
 

P R I O P Ć E N J E
 
OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU K.O. VITEZ PO NOVOM PREMJERU
 
Pozivaju se sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Vitez da prijave svoja prava na nekretnine Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog sudu u Travniku.
 
U sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Travniku je dana 15.01.2018. godine, pokrenuo javnom objavom proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige. (prilog
akt Suda)

S tim u vezi, još jednom se pozivaju sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskoj općini Vitez da prijave svoja prava na nekretninama u roku od 60 dana od dana objave oglasa “Najava i uspostava zemljišne knjige za k.o. VITEZ” koji je objavljen u Službenom glasniku BiH (broj 4/18) i Službenim novinama Federacije BiH (broj 4/18), 19.01.2018.godine.
 
Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti jedan primjerak ovjerenog dokaza svog vlasništva ili drugog prava u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Travniku, na adresi: Vezirska 2, Travnik, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Travniku, Vezirska 2, 72270 Travnik.
 
U slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, na njihov osnovan zahtjev rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana. Ovim putem upozoravamo da ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na temelju do tada pribavljenih dokaza.                          


Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u Knjigu položenih ugovora da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima, kako bi osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava. 
 
 
Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarsku općinu, koji su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provodiće se bez naplate sudske takse.
 
Za više informacija o prijavama molimo Vas kontaktirajte:

  • ZK ured Travnik,  tel: 030/547-355
  • Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam općina Vitez, tel: 030/718-239
 
Info o Projektu registracije nekretnina:

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je Projekt registracije nekretnina, koji se odnosi na usklađivanja podataka iz katastra i zemljišne knjige, a koji se realiziraju u sklopu komponente A projekta "Registracija nekretnina" – RERP. 

Komponenta A RERP-a "Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina" je glavna komponenta Projekta koja se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga i to za cijelo urbano područje Federacije BiH. 

Kroz Projekt je predviđen i prijenos podataka iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za katastarske općine koje su obuhvaćene Projektom.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila info@fgu.com.ba.


LETAK 1

LETAK 2

 
KARTA OBUHVATA KO VITEZ


Vitez, 26.01.2018.godine
 
 
                                                                                 NAČELNIK OPĆINE
 
                                                                             Tomislav Bošnjak-Matić

 

Ostale vijesti

28.9.2021.   POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA JAVNU RASPRAVU

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU