Objavljeno: 2.2.2018.

Javna rasprava o izdavanju okolišne dozvole za objekat namijenjen za proizvodnju laminiranog stakla

Služba za opću upravu, općine Vitez u suradnji sa „Kristal“ d.o.o. Vitez
 
 poziva sve zainteresirane, a posebno članove ekološke udruge , udruge sportskih ribolovaca , žitelje MZ Jardol  i općine Vitez da sudjeluju u
 
 

Javnoj raspravi

 
 
o izdavanju okolišne dozvole  za objekat  namijenjen za proizvodnju laminiranog stakla  vl.“Kristal“ d.o.o.  a  koja će se održati u  četvrtak   15.02.2018. godine sa početkom u 13,00 sati u sali općine Vitez.
 
Svi zainteresirani mogu dobiti na uvid dokumentaciju o okolišnoj dozvoli u zgradi općine Vitez u uredu broj 215. ili  na adresi :“Kristal“ d.o.o. , PC 96  Vitez.
 
Prijedlozi, mišljenja i sugestije u vezi sa izgradnjom  proizvodnog  objekta vl. „Kristal“ d.o.o.   mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu:

Općina Vitez, služba za opću upravu , ured broj 215 ,
72 250 Vitez.