Objavljeno: 6.2.2018.

INFORMACIJA o implementaciji projekta „Izgradnja vodovodne mreže u MZ Lupac, općina Vitez“ uz sufinansiranje Fonda za zaštitu okoliša FBiH

U osmom mjesecu 2017. godine Općina Vitez je s Fondom za zaštitu okoliša FBiH zaključila Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za projekat „Izgradnja vodovodne mreže u MZ Lupac, općina Vitez“.
 
Ukupna vrijednost projekta je 349.367,54 KM.
Iznos sufinansiranja Fonda za zaštitu okoliša FBiH je do 100.000,00 KM.
Izvođač radova: „GANIK I.D.A.“ d.o.o. Vitez
Nadzor nad izvođenjem radova: „JKP VITKOM“ d.o.o. Vitez
 
Cilj projekta je izgraditi vodovodnu mrežu u naselju sa izvorišta „Sedra“ koje se nalazi u centru naselja i izvire ispod stjenovitog područja dijela naselja Ravne na način da se izvorište „Sedra“ izvede na kotu Vranjača iznad naselja čime bi se naselje Lupac slobodnim padom snabdjevalo vodom.
 
Razdoblje implementacije projekta je 2017. i 2018. godine
 
Kontakt osobe za dodatne informacije:  
Muhamed Rebihić, pomoćnik načelnika, 030 718 213, muhamed.rebihic@opcinavitez.info
Armin Varupa, stručni saradnik za projekte, 030 718 255, armin.varupa@opcinavitez.info
 
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Vitez i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj