Objavljeno: 23.2.2018.

OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

   Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Vitez koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31.3.2018. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar kako slijedi :
 

  1. Vrijeme promjene, odnosno ažuriranja podataka na poljoprivrednom gospodarstvu, koje se bavi animalnom i /ili biljnom proizvodnjom, je od 01.01. do 31.03. kao što je propisano Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstva i registar klijenata ( „ Službene novine FBiH “  br. 42/08) a, sva poljoprivredna gospodarstva koja naknadno urade ove promjene neće moći aplicirati za novčane podrške u 2018. godini.
 
  1. Svi klijenti koji se prvi puta upisuju u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata, a apliciraju za novčane podrške u 2018. godini također se trebaju upisati gore navedenom roku od 01.01.do 31.03. ove godine.
 
  1. Klijenti koji žele uraditi promjenu organizacionog oblika, trebaju to uraditi u gore navedenom vremenskom periodu, jer sve naknadno urađene promjene organizacijskog oblika poljoprivrednog gospodarstva neće se uzimati u obzir za novčane podrške u ovoj godini.
 
  1. Molimo vas da i sve ostale podatke koji se odnose na osnovne podatke Vašeg gospodarstva kao npr: bankovne podatke, kontakt telefon, školovanje, broj članova, i sl. također držite ažuriranim jer se svi ti podaci koriste pri obradi zahtjeva, izradi izvještaja i budućih planova.  
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u kancelariji broj 213. u Službi za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine Vitez ili putem broja telefona 030 718 217, kontakt osoba Sivro Jusuf.
 


                                                                                                                                                       POMOĆNIK NAČELNIKA
Muhamed Rebihić, dipl.ing.maš.