Objavljeno: 15.3.2018.

Informacija za javnost u povodu održane 9. sjednice Općinskog vijeća Vitez 14.3.2018.godine

Na održanoj 9. sjednici OV Vitez, između ostalog usvojeni   su temeljni akti rada Vijeća i funkcioniranja organa uprave Općine Vitez za 2018. godinu, a to su:Odluka o usvajanju Budžeta/proračuna općine Vitez za 2018. godinu  u iznosu od 8.186.000KM (gdje je između ostalog na prijedlog vijećnika Ante Strukara, Općinski načelnik prihvatio,  a Općinski vijećnici podržali uvođenje porodiljske naknade koja će se financirati iz Budžeta za tekuću godinu).
Donesena je i Odluka o izvršenju budžeta općine Vitez za 2018. godinu;Usvojen je i Program rada Općinskog vijeća Vitez za 2018. godinu; Usvojeni su Program rada Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2018. Godinu, kao i Programi radova JU Gradska biblioteka/knjižnica “Vitez“ za 2018. godinu; JU „Centar za socijalni rad“ Vitez za 2018. godinu; JU “Internacionalna apoteka/ljekarna“ Vitez za 2018. godinu;J.U. „Dječiji vrtić Vitez“ za pedagošku 2017/2018. godinu;J.U. „Dom zdravlja Vitez“ 2018. Godinu, Usvojena je i Odluka o načinu korištenja informacionog  sistema  ”E-Vijeće”; Razmatrana je i Informacija o javnim nabavkama za 2017. godinu; Imenovani su i Upravni odbori njavnih ustanova kojima je osnivač Općinsko vijeće Vitez i to: JU „Dom zdravlja“ Vitez;JU Gradska biblioteka/knjižnica „Vitez“; JU “Radio Vitez“; JU “Dječiji vrtić“ Vitez;JU “Internacionalna apoteka/ljekarna“ Vitez; JU „Centar za socijalni rad“ Vitez. Usvojena je i  Odluka o regulisanju saobraćaja u dijelu naselja Vitez pored Osnovnih škola. Također su usvojene odluke od strane imovinsko pravne službe koje doprinose razvoju privrede i to:Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “Poslovnog centra PC-96“ Vitez     (Kristal d.o.o. Vitez);Odluka o davanju saglasnosti za zamjenu zemljišta („Bogner Edelstahl“ d.o.o Vitez);Odluka o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Husein Tarahija);
Zaključak o prekidu postupka (Izet Jašarević);Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice (Drago Kafadar);Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice („Sigma –SK“);
Odluka o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez  (PC-96 2);Odluka o davanju saglasnosti za zamjenu zemljišta („LKW Servis“);
Rješenje o uknjižbi prava vlasništva u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Travniku (Džemail Hrustanović); kao i odluka o visini naknade za rad članova Općinskog izbornog povjerenstva.
 
 
 

                                                                                                      Stručna Služba
 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez