Objavljeno: 15.3.2018.

Obavijest iz civilne zaštite

Prema prognozi vremena za naredne dane koju smo primili iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednom periodu se očekuje povećanje temperatura zraka i otopljavanje, realno je da će doći do otapanja snijega i novih padavina, a samim time i povećanje vodostaja rijeka i potoka, kao i pojačan priliv površinskih voda kroz putne kanale i propuste.
          Imajući u vidu naprijed navedeno potrebno je da se izvrše slijedeće pripreme:
- Služba za civilnu zaštitu da izvrši analizu mogućih kritičnih tačaka na izlijevanje u skladu sa planovima zaštite,
- Služba za civilnu zaštitu da obaveže  firme koje čine Službu za građevinsku operativu da izvrše pripreme mehanizacije i ljudstva za eventualno ukazanu potrebu hitnog angažovanja istih,
- Služba za opću upravu da u saradnji sa mjesnim zajednicama izvrši hitno i interventno proljetno održavanje puteva i čišćenje kanala i propusta,
- predsjednici i zamjenici predsjednika mjesnih zajednica da hitno intervenišu kod svojih sugrađana da pristupe čišćenju i otklanjanju prepreka u kanalima i propustima uz svoje parcele. Naime uočeno je da su mnogi građani samoinicijativno ili pak putem mjesne zajednice zatrpali dijelove kanala sa ciljem prilaza svojim objektima ili parcelama. Takođe je primijećeno da su mnoge pojedinačne i lokalne kanalizacije provedene kroz kanale i propuste za odvodnju površinskih voda čime je smanjena ili onemogućena propusna moć kanala i propusta,
- JKP "Vitkom" da preventivno očisti sve šahtove površinskih voda,
- svi vlasnici izgrađenih vodnih objekata da se preventivno pripreme za povećani vodostaj,
- inspekcija za lokalne puteve da naloži otklanjanje svih navedenih i sličnih radnji koje ugrožavaju režim odvodnje voda i ugrožavaju same lokalne saobraćajnice,
- građevinska inspekcija da naloži uklanjanje svih nelegalno izgrađenih objekata koji direktno ugrožavaju nesmetan režim voda rijeka, potoka i suhi potoka.
- vatrogasne i ostale službe da budu u stanju pripravnosti,
          Imajući u vidu činjenicu da sve navedene prepreke u normalnom protoku voda za posljedicu imaju izlijevanje voda i pričinjavanje veće materijalne štete nadamo se da ćete ozbiljno shvatiti svoje obaveze i postupiti po istima.Služba civilne zaštite

 

Ostale vijesti

25.2.2020.   POZIV na "edukaciju o zimskoj rezidbi voća"

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez