Objavljeno: 21.3.2018.

Informacija za javnost

Općina Vitez je dana 15.3.2018.  počela s radovima na postavljanju mreže javne rasvjete u u u PC-96-2, lokacija Divjak. Prvom fazaom projekta predviđeno je postavljanje 24 rasvjetna tijela, led tehnologijom. Uz servisne prometnice kroz PC-96-2 se postavljaju betonski stupovi sveukupno 20. Izvođač radova na ovom projektu je domaće poduzeće SERVIS “VULETA”, ELEKTRO RADNJA. Radovi se izvode u skladu s elektro projektom za ovaj dio naselja.
Projektom je obuhvaćen i dio naselja uz most na prometnici Vitez –Travnik, ul. Kralja Tvrtaka, koji trenutno nema rasvjete. Radovi na ovom dijelu su predviđeni u fazi II, odnosno nakon što JP “ELEKTROPRIVREDA HZ HB” d.d. Mostar-poslovnica Vitez izvrši zamjenu drvenih stupova nisko naponske mreže, betonskim stupovima.                                                         
 
 

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I
LOKALNI RAZVITAK