Objavljeno: 9.4.2018.

JAVNA RASPRAVA O IZDAVANJU OKOLIŠNE DOZVOLE ZA IZGRADNJU MHE"RIJEKA"

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Travnik KSB/SBK

u suradnji sa "Val-brana" d.o.o. Vitez

poziva sve zainteresirane, a posebno Eko udrugu, udrugu ribolovaca, stanovnike MZ Rijeka i općine Vitez da uzmu učešće u:


 

JAVNOJ RASPRAVIO izdavanju okolišne dozvole za izgradnju MHE "Rijeka" na rijeci Lašva, općina Vitez, koja će se održati u utorak 24.04.2018.godine. u sali Općine Vitez, sa početkom u 13 sati.
Svi zainteresirani mogu dobiti na uvid dokumentaciju o okolišnoj dozvoli za MHE"Rijeka":
- u prostorijama "Val-brana" d.o.o. Vitez.
- Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK Travnik, Prnjavor 16, kancelarija br. 16

Prijedlozi, mišljenja i sugestije u svezi sa izgradnjom MHE "Rijeka" na vodotoku rijeke Lašve, općina Vitez, mogu se dostaviti i pisanim putem na navedenu adresu:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK Travnik, Prnjavor 16, kancelarija br. 16