Objavljeno: 13.4.2016.

35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ



Sjednica će se održati dana 20.4.2016.godine (SRIJEDA) sa početkom  u 10,00 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez.
Prije usvajanja dnevnog reda predlažem:

 1. usvajanje zapisnika o radu 34. sjednice Općinskoga vijeća održane dana 7.4.2016.godine;

 2. odgovori na vijećnička pitanja;

 3. vijećnička pitanja.

 
Za sjednicu predlažem slijedeći:               
DNEVNI RED: 
 

 1. Prijedlog odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja za 2016. godinu;  

 2. Izvješće o radu JU "Ljekarna" Vitez za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu;

 3. Izvješće o radu JU "Dom zdravlja" Vitez za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu;     

 4. Izvješće o radu JU Dječji vrtić Vitez za 2015. godinu i Program  rada za 2016. godinu;

 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta JU Dječji vrtić;

 6. Informacija o stanju nezaposlenosti na općini Vitez;

 7. Informacija o stanju izmirivanja obveza po osnovu doprinosa za MIO/PIO;

 8. Informacija o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po završnim računima za 2015. godinu;

 9. Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za razdoblje  od

  1. 01.01. – 31.12.2015. godine;    

 10. Informacija o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2015/2016. godinu;  

 11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  (Vinko Sučić);  

 12. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Ljiljana Rajić);   

 13. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom (PC-96, PC-96-2).   

     
                                                                                                            PREDSJEDNIK 
                                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA
 
                                                                                                    Tomislav Bošnjak Matić