Objavljeno: 7.5.2018.

JAVNA RASPRAVA O IZDAVANJU OKOLIŠNE DOZVOLE ZA PRETOVARNU STANICU KOMUNALNOG OTPADA „BRIZIJAK“

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU  OPĆINE VITEZ
 
U SURADNJI SA
 
 
JKP“VITKOM“ VITEZ
 
 
POZIVA SVE ZAINTERESIRANE, A POSEBNO STANOVNIKE  MZ VEČERISKA, BILA , JARDOL KAO I  ČLANOVE EKOLOŠKIH UDRUGA , UDRUGE SPORTSKIH RIBOLOVACA I OSTALE STANOVNIKE   OPĆINE VITEZ DA SUDJELUJU U
 
 

JAVNOJ RASPRAVI

 
 
O IZDAVANJU OKOLIŠNE DOZVOLE ZA  PRETOVARNU STANICU KOMUNALNOG OTPADA „BRIZIJAK“  KOJA ĆE SE ODRŽATI U  UTORAK    08.05.2018.GODINE SA POČETKOM U  15,00 SATI U SALI OPĆINE VITEZ.
 
 
 
SVI ZAITERESIRANI MOGU DOBITI NA UVID PRILOŽENU DOKUMENTACIJU ZA  OKOLIŠNU DOZVOLU  ZA PRETOVARNU STANICU „BRIZIJAK“ U ZGRADI  JKP „VITKOM“ VITEZ KOD INŽENJERA ZAŠTITE NA RADU I OKOLIŠA  I  U ZGRADI OPĆINE VITEZ U UREDU BROJ 217.
 
 
PRIJEDLOZI, MIŠLJENJA I SUGESTIJE U VEZI SA   PRETOVARNOM STANICOM KOMUNALNOG OTPADA „BRIZIJAK“ MOGU SE DOSTAVITI I PISANIM PUTEM NA ADRESU:
OPĆINA VITEZ, STJEPANA RADIĆA 1,  SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU , URED BROJ 217 .

Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu