Objavljeno: 7.5.2018.

JAVNA RASPRAVA O IZDAVANJU OKOLIŠNE DOZVOLE ZA PRETOVARNU STANICU KOMUNALNOG OTPADA „BRIZIJAK“

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU  OPĆINE VITEZ
 
U SURADNJI SA
 
 
JKP“VITKOM“ VITEZ
 
 
POZIVA SVE ZAINTERESIRANE, A POSEBNO STANOVNIKE  MZ VEČERISKA, BILA , JARDOL KAO I  ČLANOVE EKOLOŠKIH UDRUGA , UDRUGE SPORTSKIH RIBOLOVACA I OSTALE STANOVNIKE   OPĆINE VITEZ DA SUDJELUJU U
 
 

JAVNOJ RASPRAVI

 
 
O IZDAVANJU OKOLIŠNE DOZVOLE ZA  PRETOVARNU STANICU KOMUNALNOG OTPADA „BRIZIJAK“  KOJA ĆE SE ODRŽATI U  UTORAK    08.05.2018.GODINE SA POČETKOM U  15,00 SATI U SALI OPĆINE VITEZ.
 
 
 
SVI ZAITERESIRANI MOGU DOBITI NA UVID PRILOŽENU DOKUMENTACIJU ZA  OKOLIŠNU DOZVOLU  ZA PRETOVARNU STANICU „BRIZIJAK“ U ZGRADI  JKP „VITKOM“ VITEZ KOD INŽENJERA ZAŠTITE NA RADU I OKOLIŠA  I  U ZGRADI OPĆINE VITEZ U UREDU BROJ 217.
 
 
PRIJEDLOZI, MIŠLJENJA I SUGESTIJE U VEZI SA   PRETOVARNOM STANICOM KOMUNALNOG OTPADA „BRIZIJAK“ MOGU SE DOSTAVITI I PISANIM PUTEM NA ADRESU:
OPĆINA VITEZ, STJEPANA RADIĆA 1,  SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU , URED BROJ 217 .