Objavljeno: 8.5.2018.

J a v n i p o z i v

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Općina Vitez
JU Centar za socijalni rad
V I T E Z
 
Broj: 01-49.2-240/18
Vitez, 04.05.2018.god.
 
Temeljem odredbi čl. 39 Statuta Centra za socijalni rad Vitez (prečišćeni tekst), čl. 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih poduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena malodobniku („Sl. novine FBiH“ br. 17/18), ravnatelj Centra za socijalni rad Vitez, objavljuje
 

J a v n i   p o z i v
 
Za izbor odgovarajućih poduzeća, ustanova ili organizacije  u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena malodobnom počinitelju kaznenog djela,  na području općine Vitez.
 
 

 1. Pravo prijave imaju sve pravne osobe koj ispunjavaju slijedeće uvjete:
 
 1. da je kod ovlaštenog tijela registrirana za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog karaktera,
 2. da ima Plan i program rada s malodobnicima kojima je izrečena odgojna preporuka,
 3. da vrsta poslova koje će malodobnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smiju štetiti njegovom zdravlju, moralu i ugledu,
 4. da ima ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost malodobnika,
 5. da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i poticajnu sredinu za razvoj malodobnika,
 6. da su uposlenici pravne osobe spremni prihvatiti malodobnika na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovažavanja,
 7. da ima osobu za rad s malodobnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj malodobnika i neposredno surađivati s nadležnim tijelom skrbništva.
 
 1.       Pored uvjeta utvrđenih u stavku I. ovog poziva, pravna osoba prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene malodobniku, dužna je poštivati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, sigurnost djece na radu i zaštita prava djece.
 
 1.       Pravo prijave na Javni poziv imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. I. ovog poziva a ćije je sjedište na području općine Vitez, odnosno koje vrše svoju djelatnost na području općine Vitez.
 
 1.  Rok za dostavljanje prijava je do 22.05.2018 godine.
 
 1. Sve prijave slati na adresu „Centar za socijalni rad Vitez ul. Stjepana Radića br. 1, sa naznakom - za Javni poziv“.
 
 
 
                                                                                                             RAVNATELJ:                             
                                                                                                 Slavica Pocrnja, dipl. pravnik

 

Ostale vijesti

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama