Objavljeno: 13.4.2016.

JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata NVO sektora


JAVNI POZIV
 
                       za sufinansiranje projekata NVO sektora

 
 Iz Budžeta općine Vitez za 2016. godinu izdvaja se iznos od  23.500,00 KM za sufinansiranje projekata NVO sektora iz oblasti:
 

 • Kultura

 • Sport

 • Društvena kohezija i tolerancija, borba protiv diskriminacije i nasilja

 • Izgradnja i razvoj  lokalne zajednice

 • Ekologija

 • Prevencija ovisnosti, zdravstvena i socijalna zaštita mladih.

 
 

 1. Pravo prijave u okviru registrovane djelatnosti odnosno programskih ciljeva imaju:

 • Udruge/udruženja građana sa područja općine Vitez.

 

 1. Uslovi za korištenje sredstava iz budžeta općine Vitez:

  1. da nevladine organizacije imaju svojstvo pravnog lica i imaju sjedište u općini Vitez;

  2. da svojim djelovanjem promovišu vrijednosti civilnog društva i pridržavaju se «Kodeksa ponašanja za nevladine organizacije BiH»;

  3. da provode aktivnosti usmjerene na potrebe zajednice, rukovodeći se principima djelovanja za opće dobro;

  4. da imaju izvještaje o dosadašnjem radu i poslovanju, i vode transparentno finansijsko poslovanje;

  5. da sredstva dobivena iz budžetskih sredstava Općine ne smiju koristiti za finansiranje naknada svojih članova koje se već podmiruju iz budžetskih sredstava po posebnim propisima;

  6. rok trajanja projekta najviše 6 mjeseci;

  7. da se projekat odnosi na sljedeće oblasti:

 

 • KULTURA

 • projekti kreativnog izražavanja u muzici, pozorištu, medijima, folkloru, umjetničkoj fotografiji, likovnoj umjetnosti, i sl.

 

 • SPORT

 • projekti sportsko-rekreativnog sadržaja

 

 • DRUŠTVENA KOHEZIJA I TOLERANCIJA, BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE I NASILJA

 • Projekti koji se zalažu za smanjenje svakog oblika diskriminacije (diskriminirati znači praviti razliku po socijalnim, rasnim, etničnimvjerskim, individualnim, spolnimjezičnimstarosnim ili drugima osobinama) i nasilja nad ženama i djecom kako u porodici tako i u svakom drugom aspektu života. Projekti koji promoviraju jedinstvo i zajedništvo u lokalnoj zajednici.

 

 • IZGRADNJA  I RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

 • obilježavanje značajnih datuma (Dan planeta zemlje, Svjetski dan Roma, Međ.dan tolerancije, Dan ružičaste vrpce, i dr.)

 • projekti koji podstiću veće učešće mladih i žena u društvenom životu

 • projekti koji doprinose razvoju zajednice, boljim uslovima rada i življenja.

 

 • EKOLOGIJA

-projekti koji promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta življenja.
 

 • PREVENCIJA OVISNOSTI, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA MLADIH (projekti koji se bave problematikom ovisnosti,zdravstvene i socijalne zaštite mladih).

 

 1. Projekat treba da sadrži:

 • naziv projekta;

 • naziv organizacije (adresa, telefon/fax i e-mail);

 • oblast iz  tačke 2.stav g.) na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta;

 • ciljevi projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema);

 • detaljan opis projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije projekta);

 • detaljan proračun projekta (prilog-tabela).

 

 • ljudski resursi;

 • oprema (ako je planirano);

 • aktivnosti;

 • materijalni troškovi i drugo.

 

 • način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika);

 • ovlašteno (odgovorno) lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt telefon, adresa),

 • broj žiro-računa.

 

 1. Kriteriji za ocjenjivanje

 • Projekat poboljšava kvalitetu života građana kroz ostvarenje strateških ciljeva

 • Projekat ispunjava očekivanja većeg broja građana

 • Projekat potiče razvoj općine

 • Udio vlastitih sredstava i sredstava iz drugih izvora u provođenju ponuđenih projekata

 • Projekat obuhvaća širu teritoriju općine

 • Projekat ima pozitivan uticaj na okolinu

 • Projekat je od neposrednog značaja za socijalno ugrožene kategorije.

 

 1. Odabir projekata

    Odabir projekata vršit će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika.
 

 1. Rok za predaju projekata

Javni Poziv za predaju prijavnog obrasca otvoren je od 13.04.2016.g. do 2.05.2016.do 15,00 sati.           
 

 1. Broj aplikacija i novčani iznos po projektu

 
Sve udruge i udruženja mogu podnijeti prijave projekata na sve navedene oblasti. Od strane jednog udruženja mogu biti podržana najviše dva projekta za koje  Komisija dodijeli najveći broj bodova.
 
Odobrena sredstva iz općinskog budžeta za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija iznosit će  od 300,00 KM – 1.000,00 KM po jednom projektu a što će cijeniti Komisija na osnovu prijedloga projekta.
 
Općina zadržava pravo da sufinansiranu  projektnu ideju, zajedno sa aplikantom, može iskoristiti u svrhu daljnje promocije općine Vitez.

Napomena: Dokumentaciju  možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac budžeta projekta za 2016. godinu

Izjava o namjenskom utrošku sredstava
OBRAZAC za prijavu projekta
Prijave sa dokumentacijom podnose se, Komisiji za odabir projekata za NVO sektor imenovanoj od strane načelnika, putem protokola općine u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Javni poziv za NVO sektor-ne otvaraj''.
Prigovor na odluku Komisije upućuje se Općinskom načelniku putem Komisije u roku od 8 dana od dana prijema odluke u svrhu preispitivanja zakonitosti iste.
Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti kod Stručnog saradnika za prosvjetu, sport, kulturu, informisanje i udruženje građana Katice Iličić-Radman u uredu općine Vitez, broj:204 ili na telefon 030/718-224.
 
 
Vitez,13.4.2016. godine                                                             

                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK
 
                            Advan Akeljić

 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez