Objavljeno: 8.5.2018.

Obavijest za ratare i vlasnike zasada jabuke i kruške

Dolaskom toplijih dana i kretanjem vegetacije savjetujemo ratare da pregledaju usjeve ozimih žitarica na pojavu korova, i po potrebi obave tretiranje sa herbicidima. Korovi ugrožavaju pronos jer ozimim kulturama oduzimaju hranu, svjetlo i prostor, otežavaju žetvu, a mogu uzrokovati i polijeganje. Smatra se da štete od korova iznose 10-20% vrijednosti žetvenih prinosa i da su veće nego štete od biljnih bolesti i štetnika. Na području SBK/KSB stanje ozimih usjeva je vrlo različito ovisno od roka sjetve, nadmorske visine, provedenog osnovnog đubrenja, tipa zemljišta, poštivanja plodeoreda kao i pH vrijednosti zemljišta. Ukoliko u ozimim usjevima još nisu provedene prve prihrane, a naročito gdje usjev nije u dobroj kondiciji, koji pokazuje znake lokalnog žutila, obavezno izvršiti prihranu sa azotnim đubrivom, kao npr. sa KAN-om, u količini 100-150 kg/ha. Najčešći jednogodišnji širokolisni korovi su : obični štir, konica, mišjakinja, mrtva kopriva, loboda, broćika, divlji mak, kamilica, poljska gorušica, obična i baštenska pepeljuga. Od višegodišnjih širokolisnih korova najčešći su : slak, ladolež, gavez, poljski osajk, obični pelin, štavelj, puzava petoprsta i poljska gorčika.
Za uspješnu primjenu herbicida potrebno je poznavati glavne korovske vrste, njihovu biologiju  kao i herbicide koje primjenjujemo u različitim kulturama. Nepoznavanje ovih elemenata može dovesti do pogrešne primjene, kao i različitih šteta od herbicida, za koje uglavnom nisu krivi herbicidi, nego onaj ko ih nestručno primjenjuje. Prema prisustvu dominantnih korova na poljima potrebno je odrediti dovoljno učinkovit herbicid za njihova usmjereno suzbijanje, kako bi ostvarili ekološki i ekonomski efekat. Veliki broj korova može prezimiti i nicati u proljeće, zato se i preporučuje rano suzbijanje korova u proljetnom roku. Pored dosad navedenog, bitno je znati u kojoj se razvojnoj fazi nalazi usjev i u skladu s tim izvršiti izbor herbicida. Taka imamo herbicide koje primjenjujemo od početka pa do kraja nicanja usjeva, od početka do kraja busanja, od sredine busanja do početka vlatanja, do stadija pojave prvog koljenca, do stadija pojave drugog koljenca, do stadija formiranja zastavičara (vršnog lista). Kraj busanja je optimalni rok za suzbijanje zimskih korova koji rastu iz sjemena. Izbor herbicida zavisi i od snadbjevenosti kuća koje se bave prometom fitofarmaceutskim sredstvima. Treba imati na umu da se pojedini herbicidi mogu primijeniti samo za neka strna žita, recimo za pšenicu i ječam, a za raž i zob ne mogu, neki se mogu koristiti za ozima žita, a za jara ne, ili im je doza u tom slučaju smanjena. Također, za istu vrstu preporučeni herbicid ne može se koristiti za određene sorte, a za ostale može, iii se može koristiti za merkantilni usjev,a za sjemenski ne može. Za folijarnu primjenu protiv jednogodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima mogu se koristiti neki od slijedećih herbicida:Basagran, OP-P, Ouplosan-OP,Oeherban fluid, Optica i sl. Tretiranje izvršiti do stadija pojave prvog koljenca, na parcelama.gdje.su.zasijani.pšenica-i-ječam.
Protiv višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima mogu se koristiti slijedeći herbicidi : Secator  00, Secator WG, Husar  00, Lotus  300 SL, Lontrax,  Starane  250.Tretiranje izvršiti do stadija pojave drugog koljenca u usjevima ozime i jare pšenice kao i ozimog i jarog ječma.
Do stadija formiranja vršnog lista-zastavičara mogu se koristiti neki od slijedećih herbicida : Vega, Fox , Tomigan 250 EC, Patrol, Starane 250, Voro Plus i sl.
Protiv uskolisnih travnih korova (kao što su obična pirika, obična zubača, sivi muhar, livadarka  i slakoperka) mogu se koristiti : Puma super, Puma extra, (u usjevu ozima i jara pšenica, kao i ozima  raž), Axial  5 EC , (u usjevu ozima pšenica i ozimi ječam). Ovih dana predviđaju se maksimalne temperature zraka u vrjednostima od 12 do 23°C, što izrazito pogoduje razvoju pupova jabuke i kruške koji se na većini lokaliteta Kantona SBK/KSB, nalaze u fenofazi pojave cvjetne glavice i ružičastih pupova zavisno od sortimenta. Obzirom da su gore navedene temperature bile praćene i povremenom kišom može doći do razvoja krastavosti (Venturia), zato voćare savjetujemo da izvrše preventivnu zaštitu plantažnih zasada jabuke i kruške.
Preporućujemo da zaštitu zasada jabuke i kruške obave fungicidima kod kojih je aktivna  supstanca ditianon, trifloksistrobin, mankozeb i sl. Meteorolozi su za naredni period najavili stabilno vrijeme  bez  padavina, a ukoliko dođe do lokalnih pljuskova, zaštitna  prskanja ponoviti u razmaku 5 do 7 dana.
Na prostoru SBK/KSB vremenski period kretanja vegetacije je različit i tretman zasada treba da se izvrši kada se pojave cvjetne glavice na biljkama.
Preparate koristiti u skladu sa uputom proizvođača. Tokom ove sedmice predviđaju se maksimalne temperature zraka u vrijednostima od 12 do 23 ° C, što izrazito pogoduje razvoju pupova jabuke i kruške koji se na većini lokaliteta  Kantona  SBK/KSB, nalaze u fenofazi pojave cvjetne glavice i ružičastih pupova zavisno od sortimenta. Obzirom da su gore navedene temperature bile praćene i povremenom kišom može doći do razvoja krastavosti (venturia), zato voćare savjetujemo da izvrše preventivnu zaštitiu  plantažnih zasada jabuke i kruške. Preporučujemo da zaštitu zasada jabuke i kruške obavite fungicidima kod kojih je aktivna supstanca ditianon,trifloksistrobin,mankozeb i sl. Meteorolozi su za naredni period najavili stabilno vrijeme bez padavina , a u koliko dođe do lokalnih pljuskova, zaštitina prskanja ponoviti u razmakau 5 do 7 dana. Na prostoru SBK/KSB vremenski period kretanja vegetacije je razlićit i tretman zasada treba da se izvrši kada se pojave cvjetne glavice na biljkama.
Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak