Objavljeno: 11.5.2018.

Održana obuka vijećnika na temu:"Transparentno financiranje organizacija civilnog društva iz proračuna JLS"

U velikoj sali općine Vitez 08.05.2018. godine s početkom u 10:00 sati održana je obuka vijećnika na temu:"Transparentno financiranje organizacija civilnog društva iz proračuna JLS". Obuku provodi  Savez općina i gradova FBiH uz predavača dr.sci.Muamera Hodžića.
Cilj obuke imao je za cilj ukazati na prednosti LOD metodologije kojom se na transparentan način financiraju organizacije civilnog društva.
Obuka je podržana od strane ReLOad programa - Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu koji financira EU a provodi UNDP. 
 


Služba za društvene djelatnosti