Objavljeno: 22.5.2018.

FOTO NATJEČAJ „Svijet koji vidim, svijet koji želim“

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj: 01-1-14-2-1730/18
Datum: 21.05.2018.g.
 
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj: 49/06) i članka 38. Statuta općine Vitez ("Službeni glasnik općine Vitez" broj: 05/08), općinski načelnik raspisuje:
 

 
FOTO NATJEČAJ
„Svijet koji vidim, svijet koji želim


Općina Vitez poziva kreativce da se prijave na foto natječaj „Svijet koji vidim, svijet koji želim za najbolju fotografiju koja će predstaviti zadanu temu.   
 
Tema natječaja:  Fotografijom prikazati svijet koji vidim i svijet koji želim očima promatrača.
Tematikom fotografije natječaja „Svijet koji vidim, svijet koji želim omogućuju autorima/cama široki kreativni izražaj.
Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području BiH (navesti obvezno grad, općinu,mjesnu zajednicu ili naseljeno mjesto gdje je fotografija snimljena).
 
Kratko pojašnjenje uz temu fotografije:
Ja pletem bajku po svojoj mjeri, u sebi, u svojoj glavi i u svom srcu, pa onda tek izvan sebe.  Sanjam svijet bez granica, tu živim punim plućima. Radim posao koji volim, putujem. Ne možete ni zamisliti gdje sam sve bila i šta sam sve vidjela. U svojim snovima ali i u stvarnosti.
Negdje između onog šta sanjam i onog šta mi se događa stoji želja da će jednog jutra svanuti dan u kome će svijet biti po našoj mjeri ljepote i potreba.
 
 
Sudionici: Svi fotografi/kinje, amateri/ke i profesionalci/ke, (u daljnjem tekstu autor/i) iz BiH.
 
Broj fotografija:  Svaki autor može poslati do 3 fotografije u bilo kojoj tehnici, crno-bijela ili kolor.
 
Foto natječaj je otvoren od 21. svibnja i traje do 08. lipnja 2018. godine 
 
 
Uvjeti i način predaje fotografija:

  • Dozvoljena je samo osnovna obrada fotografije koja podrazumijeva podešavanje svjetline, kontrasta i neophodnu korekciju boja. Nije dozvoljeno bilo kakvo uklanjanje ili dodavanje elemenata na fotografiji (izuzev eventualnih sjena zbog nečistoće na senzoru digitalnog fotoaparata). 
  • Fotografije moraju biti isključivo u digitalnom obliku, u JPG formatu , minimalno 3500 piksela po dužoj stranici, rezolucije 300 dpi.
  • Fotografija može biti snimljena analognim fotoaparatom, no za natječaj mora biti digitalizirana prema gore navedenim kriterijima za veličinu, format, rezoluciju i dr.
  • Veličina pojedinačnog fajla/fotografije ne smije da prelazi 8MB.
  • Fotografije se predaju isključivo online, na adresu: katica.radman@gmail.com .
  • Uz fotografiju svaki autor mora ispuniti PRIJAVNICU  i dati tražene  podatke o autoru i fotografijama.
  • Fotografije (folderi fotografije) moraju biti označene tako što će sadržati redni broj , ime i prezime autora, naziv fotografije. Nazivi fotografija mogu biti na maternjem ili engleskom jeziku i sadržavati maksimalno 15 znakova (slova i brojevi). U slučaju da su nazivi na maternjem jeziku, ne koristiti slova sa kvačicama ili znakove tipa (:*-;&%$#“) zbog mogućih problema pri slanju, očitavanju i pregledavanju fotografija u nekom od preglednika.
  • Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise.
  • Fotografije koje ne udovoljavaju tehničkim propozicijama neće biti prihvaćene.
 
Nakon isteka roka za prijave foto natječaja stručni žiri će odabrati najbolje fotografije.
Nagrade: Fond nagrada sastoji se od tri nagrade, za  prvo, drugo i treće mjesto.
 
Svečana dodjela nagrada: Održat će se 19.06.2018.godine u Gradskoj galeriji u Vitezu i bit će dodijeljene nagrade za  prvu, drugu i treće plasiranu fotografiju.
 
 
Autor pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću garantira svoje autorstvo za dostavljene fotografije i da su fotografije snimljene na teritoriji BiH.
Autor osobno je odgovoran/a za prikazani motiv na fotografiji.
Autor garantira da ne postoje prava trećih osoba i da će sve eventualne zahtjeve trećih osoba rješavati osobno i bez dodatne naknade.
Autor fotografija poslanih na ovaj Foto natječaj prepušta ostvarivanje autorskog prava u dijelu reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti tih fotografija općini Vitez  i njezinim partnerima, sponzorima i medijima, vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno, u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom mediju u svrhu promidžbe općine Vitez i samog autora, te se za takvo korištenje autorskog djela odriče honorara u bilo kojem obliku kao i prava na potraživanje autorske naknade.
Pri svakom korištenju fotografija iz ovog Foto natječaja općina Vitez obvezuje se naznačiti autora.
 
Tekst foto natječaja biti će objavljen na službenoj internet stranici općine Vitez i na oglasnoj ploči općine Vitez.
Za sve upite budite slobodni obratiti se na e-mail:
katica.radman@opcinavitez.info  
ili
nikolina.tomas@osce.org  .
 
 
 
 
                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK