Objavljeno: 28.5.2018.

Poziv na javnu raspravu

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ
KOMISIJA ZA IZRADU ELABORATA O IZDVAJANJU ZEMLJIŠTA
 
Broj: 04-1-26-1-3195/17-2
Datum: 28.05.2018.godine
 
Na osnovu Zakona o šumama Srednjobosanskog kantona („službene novine Srednjobosanskog kantona broj 14/02 70/06) i Rješenja Načelnika općine Vitez o imenovanju Komisije za izradu Elaborata o izdvajanju dijela šumskog zemljišta iz šumsko privrednog područja u korist općine Vitez, a za uređenje turističkih i sportsko rekreacionih sadržaja na izletištu Zabrđe broj 01-1-26-1-3195/16-3 od 21.02.2018 godine,  imenovana komisija upućuje svim zainteresovanim institucijama, udruženjima, službama i građanima :
 
 

POZIV NA USMENU JAVNU RASPRAVU
 
o Nacrtu Elaborata o izdvajanju dijela šuma i šumskog zemljišta radi uređenja i izgradnje turističkog i sportsko-rekreacionog centra „Zabrđe“ u općini Vitez
 
 
Usmena javna rasprava će se održati dana 01.06.2018. godine (petak) u 11:00 sati u zgradi jedinice lokalne samouprave općine Vitez, Stjepana Radića broj 1, u sali Općinskog vijeća Vitez.
 
Na javnoj raspravi će biti izvršena prezentacija Nacrta Elaborata i predloženih turističkih i sportsko-rekreacionih sadržaja.
 
 
Prilog:


Nacrt Elaborata o izdvajanju šuma i šumskog zemljišta
Kopija katastarskog plana put Kruščica-Zabrđe
Kopija katastarskog plana Zabrđe
Put Zaselje-Zabrđe
 
 
 
 
PREDSJEDNIK KOMISIJE
 

 
Trako Ismet