Objavljeno: 1.6.2018.

Održana javna rasprava o Nacrtu Elaborata o izdvajanju dijela šuma i šumskog zemljišta radi uređenja i izgradnje turističkog i sportsko-rekreacijskog centra „Zabrđe“

Javna rasprava o Nacrtu Elaborata o izdvajanju dijela šuma i šumskog zemljišta radi uređenja i izgradnje turističkog i sportsko-rekreacijskog centra „Zabrđe“ održana je danas u zgrad Općine Vitez. Javna rasprava okupila je predstavnike nadležnih insitucija, ministarstava i veliki broj zainteresiranih građana.

Raspravu je moderirao član Komisije za izradu Elaborata o izuzimanju dijela zemljišta iz šumskoprivrdnog područja u korist općine Vitez Ismet Trako, a prezentaciju Elaborata su održali Dragan Palavra predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB i Dragan Martić predstavnik Ministarstvo privrede KSB.

Građanima je predstavljen plan postupanja kojima se predviđa realizacija izgradnje puta, uređenja i izgradnje turističkog i sportsko rekreativnog centra, izgradnje staze za skijanje i sanjkanje.

Prema riječima gosp. Martića „Komisija je posebno imala u vidu činjenicu da je Prostornim planom posebnog obilježja zaštićenog pejzaža planine Kruščica 2013 – 2023 za općinu Vitez i Master planom Ministarstva privrede Srdnjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna i lokalitet - područje Zabrđa planiran kao zaštićena, turistička i sportsko rekreativna destinacija.

Dragan Palavra, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB kazao je kako je veliki posao već do sada urađen, te istaknuo da je jako važno kako će građani općine Vitez reagirati.

Predsjednica Mjesne zajednice Kruščica Tahira Tibold kazala je da se Mjesna zajednica Kruščica 11. 4. 2018. godina očitovala o Elaboratu. U očitovanju izrazila negodovanje jer se MZ Kruščica ne spominje ni na jednom mjestu ovog Elaborata.

Članovi Komisije za izradu Elaborata o izuzimanju dijela zemljišta iz šumskoprivrdnog područja u korist općine Vitez naglasili su da se svi pravci djelovanja razvoja turizma, sporta i rekreacije sadržanim u ovom Elaboratu moraju odvijati odgovorno, transparentno.