Objavljeno: 1.6.2018.

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače o kantonalnim novčanim poticajima za 2018. godinu

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače o  kantonalnim  novčanim poticajima za 2018. godinu
                                                             
Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez obavještava sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače da su se počeli primati zahtjevi za KANTONALNI NOVČANI POTICAJ u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Poticaji se odnose na :

VRSTA PODRŠKE IZNOS PODRŠKE KM/
JEDINICI MJERE
POSEBNI KRITERIJI ROK PRIJAVE
Podrška pčelarstvu 7,00 KM/košnici Najmanje 20 košnica Do (15.07.2018.)
Uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica 150,00 KM/grlo 2-4 rasplodne krmače ili nazimice  Do (15.07.2018.)
Stimulacija farmerskog uzgoja krava 70,00 KM/grlo 5 muznih grla max. iznos poticaja 2000,00 KM  Do (15.07.2018.)
Podrška za certifikat organske poljoprivredne proizvodnje 500,00 KM za fizičke, 1500,00 KM za obrte i pravne osobe certifikat za organsku proizvodnju Do (15.07.2018.)
Podrška za proizvodnju malina 0,10 KM/kg dokaz o prodatoj količini (minimalno 1500 kg) prodato otkupljivaču i prerađivaču  Do (15.11.2018.)
Podrška za izgradnju štalskih objekata max. iznos 10000,00 KM - objekti započeti u 2017. g.
- 30% od predračuna i 
   predmjera radova
- urbanistička ili 
  građevinska ne starija od 
  2 god.
- registrovan obrt
- pravni subjekti koji se
   bave stočarskom
   proizvodnjom
 
Podrška za dodjelu projektne dok. za tipske projekte štalskih objekata
- tov svinja
- tov junadi
- muznih grla
- uzgoj sitne stoke 
  (ovce i koze)
  - da je upisan u RPG
- rješenje o registraciji
  samostalne 
  poljoprivredne  
  djelatnosti kao obrt
- pravni subjekti koji se 
  bave stočarskom 
  proizvodnjom
- dokaz o vlasništvu parcele
  najmanje 500 m2
- dokaz da je kod 
  nadležnog organa u
  postupku pribavljanje 
  urbanističke suglasnosti
 Do (15.11.2018)
Podrška mladim poljoprivrednicima 2000,00 KM/obrtu - da je upisan u RPG ili RK
- rješenje o registraciji obrta
- od 18 - 40 godina starosti
Do (15.07.2018)
 
 
ZA SVE DETALJE I DODATNE INFORMACIJE  JAVITE  SE U KANCELARIJU BROJ 213  SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI  RAZVOJ, KONTAKT BROJ 030 718 217, KONTAKT OSOBA SIVRO JUSUF .
 
 
                                                                         POMOĆNIK NAČELNIKA
 

Muhamed Rebihić, dipl.ing.maš.