Objavljeno: 11.6.2018.

Plan izlaganja Izvoda iz privremenog Središnjeg biračkog popisa

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna
Općina Vitez
Općinska izborna komisija / Općinsko izborno povjerenstvo
 
Vitez,04.06.2018.godine
Broj: 13/18 Predmet:  Plan izlaganja Izvoda iz privremenog Središnjeg
  biračkog popisa 
 
 Obavještavaju se građani Općine Vitez da će u skladu sa čl. 18. Pravilnika o vođenju Centralnog biračkog spiska, OIP/OIK Vitez u periodu od 09.06.-09.07.2018.godine izložiti na uvid građanima izvod iz privremenog Centralnog biračkog popisa  kako slijedi:


I

Izvod iz privremenog Centralnog biračkog popisa izložit će se po naseljenim mjestima i biračkim mjestima, kao i u Centru za birački popis kako slijedi:
  1. biračka mjesta :
Vitez 1- Klub umirovljenika
Vitez 2- Osnovna škola
Vitez 3- Vatrogasni dom
Vitez 4- Knjižnica
Vitez 5- Srednja škola
Počulica, Preočica, Dubravica, Šantići, Kruščica II, Gornja Večeriska, Bila- u prostorijama osnovnih škola
Rijeka, Kruščica I, Divjak, Mali Mošunj, Zabilje, Nadioci, Krčevine, Jardol, Vraniska, Lupac- na biračkim mjestima

  1. naseljena mjesta koja se ne preklapaju s biračkim mjestima:
Gačice, Prnjavor, Sivrino selo, Tolovići, Vrhovine, Ljubić, Ahmići, Kratine, Krtina, Pirići, Donja Večeriska, Zaselje, Putkovići, Sadovače, Brdo, Veliki Mošunj- prostorije mjesne zajednice -zadužuju  se predsjednici Skupština ili Savjeta MZ-a.
     c)  Jedan primjerak izvoda iz privremenog Centralnog biračkog popisa bit će dat građanima na uvid u Centru za birački popis od 09.06.-09.07.2018.godine.
     d) na web stranici
www.opcinavitez.info, link „Opći izbori u BiH 2018“.
      e) kod članova Općinskog izbornog povjerenstva/komisije.
 
II

U periodu od 09.06.,putem JU Radio Vitez, bit će emitovana obavještenja:
-o mjestu i trajanju izlaganja Izvod IZ Privremenog biračkog spiska sa pozivom građanima da izvrše uvid u iste(kako bi mogli provjeriti svoje podatke, te u slučaju potrebe izvršiti njihovu ispravku kod nadležnog organa)
-za raseljena lica o načinu određivanja biračke opcije u Centru za birački spisak.


III
 
Ovaj Plan će biti obavljen na internet stranici Općine Vitez,link“Opći izbori 2018.“ i dostavljen CIK/SIP BiH.   


OIP/OIK VITEZ