Objavljeno: 6.8.2018.

Čišćenje i sanacije puteva i korita rijeka Lašve, Bile i Kruščice započeo danas u općini Vitez

Projekt čišćenja i sanacije korita rijeka Lašve, Bile i Kruščice započeo je danas u općini Vitez i trajat će sljedećih mjesec dana.

 

Inžinjerijski tim Oružanih snaga BiH, u suradnji sa Službom za civilnu zaštitu Općine Vitez, sljedećih će mjesec dana raditi na čišćenju i sanaciji korita rijeka čime se nastoje prevenirati poplave.

 

Isti će tim raditi na sanaciji lokalnih puteva Osoje – Kasumovača – Gačice.

 

Projekt financira općina Vitez, realizaciju radova vrši Služba za civilnu zaštitu Općine Vitez.