Objavljeno: 24.8.2018.

Poziv na javnu raspravu

Služba za opću upravu, općine Vitez
 
u suradnji sa
 
 
Brunom Marjanovićem
 
 
poziva sve zainteresirane, a posebno članove udruge sportskih ribolovaca , ekološke udruge , žitelje MZ „Stari Vitez“    i općine Vitez da sudjeluju  u
 
 javnoj raspravi
 
 
o izdavanju okolišne dozvole za poslovni objekat „Auto klinika“ , koja će se održati u  četvrtak 06.09.2018. godine sa početkom u 13,00 sati u sali općine Vitez.
 
Svi zainteresirani mogu dobiti na uvid dokumentaciju o okolišnoj dozvoli u zgradi općine Vitez u uredu broj 215.
 
 
 
Prijedlozi, mišljenja i sugestije u vezi sa izgradnjom poslovnog objekta   „Auto klinika“  mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu:
Općina Vitez, Služba za opću upravu , ured broj 215 ,
72 250 Vitez.