Objavljeno: 28.8.2018.

Obavijest svim udrugama i udruženjima, sportskim klubovima i sportskom savezu

OPĆINSKI NAČELNIK
Br:01-1-05-4-2439/18
Dana,23.8.2018. godine
 

 

Obavijest
 
Poštovani,
u cilju što transparentnijeg rada i poslovanja a shodno čl.44.Stav(1) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine(''Sl.novine FBiH'', broj 83/09) dužni ste uraditi svoje financijsko izvješće na kraju svake kalendarske godine i isto predati Financijsko-informatičkoj agenciji(FIA).
Mnogima je već poznato, ukoliko nemaju ovo izvješće, da se ne mogu prijaviti na javne pozive i natječaje za određena sredstva,  koje raspisuju  više razine vlasti,javne institucije, međunarodne organizacije i dr.
Općina Vitez također  neće dodjeljivati sredstva udrugama i udruženjima bilo kog karaktera, koji nemaju završno izvješće i završni račun urađen shodno gore navedenom zakonu.
Imajući u vidu da  ne postupanje po istom može prouzročiti i pokretanje prekršajnih postupaka za pravna lica koja ne podnesu završni račun a za koje su predviđene kazne od 5.000,00-15.000,00 KM,to vas još jednom upozoravamo da vaše poslovanje i transakcije uskladite shodno zakonu i zakonskim propisima.
Za sve eventualne nejasnoće,savjete i upute možete se obratiti na tel.030-718224 ili na mail:katica.radman@opcinavitez.info.
 
 
                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                     Tomislav Bošnjak Matić

 

Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu