Objavljeno: 28.8.2018.

Obavijest svim udrugama i udruženjima, sportskim klubovima i sportskom savezu

OPĆINSKI NAČELNIK
Br:01-1-05-4-2439/18
Dana,23.8.2018. godine
 

 

Obavijest
 
Poštovani,
u cilju što transparentnijeg rada i poslovanja a shodno čl.44.Stav(1) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine(''Sl.novine FBiH'', broj 83/09) dužni ste uraditi svoje financijsko izvješće na kraju svake kalendarske godine i isto predati Financijsko-informatičkoj agenciji(FIA).
Mnogima je već poznato, ukoliko nemaju ovo izvješće, da se ne mogu prijaviti na javne pozive i natječaje za određena sredstva,  koje raspisuju  više razine vlasti,javne institucije, međunarodne organizacije i dr.
Općina Vitez također  neće dodjeljivati sredstva udrugama i udruženjima bilo kog karaktera, koji nemaju završno izvješće i završni račun urađen shodno gore navedenom zakonu.
Imajući u vidu da  ne postupanje po istom može prouzročiti i pokretanje prekršajnih postupaka za pravna lica koja ne podnesu završni račun a za koje su predviđene kazne od 5.000,00-15.000,00 KM,to vas još jednom upozoravamo da vaše poslovanje i transakcije uskladite shodno zakonu i zakonskim propisima.
Za sve eventualne nejasnoće,savjete i upute možete se obratiti na tel.030-718224 ili na mail:katica.radman@opcinavitez.info.
 
 
                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                     Tomislav Bošnjak Matić

 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez