Objavljeno: 28.8.2018.

Obavijest svim udrugama i udruženjima, sportskim klubovima i sportskom savezu

OPĆINSKI NAČELNIK
Br:01-1-05-4-2439/18
Dana,23.8.2018. godine
 

 

Obavijest
 
Poštovani,
u cilju što transparentnijeg rada i poslovanja a shodno čl.44.Stav(1) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine(''Sl.novine FBiH'', broj 83/09) dužni ste uraditi svoje financijsko izvješće na kraju svake kalendarske godine i isto predati Financijsko-informatičkoj agenciji(FIA).
Mnogima je već poznato, ukoliko nemaju ovo izvješće, da se ne mogu prijaviti na javne pozive i natječaje za određena sredstva,  koje raspisuju  više razine vlasti,javne institucije, međunarodne organizacije i dr.
Općina Vitez također  neće dodjeljivati sredstva udrugama i udruženjima bilo kog karaktera, koji nemaju završno izvješće i završni račun urađen shodno gore navedenom zakonu.
Imajući u vidu da  ne postupanje po istom može prouzročiti i pokretanje prekršajnih postupaka za pravna lica koja ne podnesu završni račun a za koje su predviđene kazne od 5.000,00-15.000,00 KM,to vas još jednom upozoravamo da vaše poslovanje i transakcije uskladite shodno zakonu i zakonskim propisima.
Za sve eventualne nejasnoće,savjete i upute možete se obratiti na tel.030-718224 ili na mail:katica.radman@opcinavitez.info.
 
 
                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                     Tomislav Bošnjak Matić