Objavljeno: 22.4.2016.

Informacija o izvedenim građevinskim radovima na sanaciji klizišta u naselju Ljubić


Na osnovu Prijave šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća podnesene od strane MZ Krčevine, Službene zabilješke i Inicijative Službe za civilnu zaštitu za pokretanje postupka direktnog sporazuma za građevinske radove, Odluke Načelnika općine Vitez o pokretanju postupka javne nabavke, proveden je zakonski postupak izbora izvođača radova na sanaciji klizišta u naselju Lubić te je po kriteriju najniže cijene od strane Načelnika općine Vitez donesena Odluka o izboru izvođača i potpisan Ugovor o gradnji sa poduzećem "IGM IUT Haskić" d.o.o.
 
Radovi su započeli 13.04.2016. godine a završeni 14.04.2016. godine.
 
Vrijednost izvedenih radova iznosi 7.002,45 KM a sredstva su izdvojena iz Proračuna Općine Vitez.
 
 

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU