Objavljeno: 25.4.2016.

Održana 35. sjednica Općinskog vijeća Vitez

IZVJEŠTAJ SA  35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  VITEZ

 
20.04.2016. godine u Sali Općinskog vijeća Vitez, sa početkom u 10,00 sati održana je 35. sjednica Općinskog vijeća.
Sjednicom je presjedavao Tomislav Bošnjak-Matić, predsjednik Općinskoga vijeća.
Sjednici su prisustvovali i : Općinski načelnik,  savjetnik ON i pomoćnici Načelnika, OJP, direktori JU Ljekarne Vitez, JU Doma zdravlja Vitez  i JU Dječjeg vrtića Vitez.
Rad sjednice pratio je predstavnik sredstava informiranja NTV Jasmin i JU Radio Vitez.
 
Prije usvajanja dnevnog reda Općinsko vijeće izvršilo je usvajanje zapisnika o radu 34.sjednice Općinskoga vijeća održane 7.4.2016.godine;
Sjednica se odvijala po sljedećem dnevnom redu:
1. Prijedlog odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja za 2016. godinu
     Po provedenoj raspravi prihvaćeni su prijedlozi o dodjeli općinskih javnih priznanja sa 17 glasova ZA
     i 2 glasa suzdržana.
     Povodom obilježavanja 28. travnja– Dana općine Vitez dodjelju se općinska javna priznanja za 2016. godinu
     i to:
    I. GRB OPĆINE VITEZ
       1. Muharem Grabus – za sveukupni društveni i politički doprinos u razvoju općine Vitez.

    II. PLAKETA OPĆINE VITEZ
        1. Export-Import. „Eso“ d.o.o Vitez – za ukupan doprinos u razvoju unutrašnje i vanjske trgovine.
        2. Hrvatsko planinarsko društvo „Vitez“ – za postignute rezultate u planinarskim i sveukupnim
            tradicionalnim aktivnostima.
        3. Josip Pandža – za postignute izuzetne sportske rezultate.

    III. PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
         1. Ivan Del Vechija – za doprinos u afirmaciji vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda
             Viteza u zemlji i inostranstvu.

 2. Izvješće o radu JU "Ljekarna" Vitez za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu;
      Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Izvješća O radu JU „Ljekarna“ Vitez
      za 2015.godinu i Programa rada za 2016.godinu.

3. Izvješće o radu JU "Dom zdravlja" Vitez za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu;   
     Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Izvješća O radu JU „Dom zdravlja“ Vitez
     za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu.
   
4. Izvješće o radu JU „Dječji vrtić“ Vitez za 2015. godinu i Program  rada za 2016. godinu; 
     Po provedenoj raspravi  donesena je Odluka o usvajanju Izvješća o radu JU „Dječji vrtić“ Vitez za 2015. godinu
      i Programa rada za 2016. godinu. sa 17 glasova ZA i 3 suzdržana.
   
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta JU Dječji vrtić;
    Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta JU „Dječji vrtić“ usvojena je jednoglasno.

6. Informacija o stanju nezaposlenosti na općini Vitez;
     Izvještaj o stanju nezaposlenosti na području općine Vitez podnijela je služba za poduzetništvo i lokalni
     razvitak. Prema informacijama koje su dobili od Službe za zapošljavanje KSB kantona na području općine Vitez
     trenutno je 6. 200 zaposlenih, a 4.337 nezaposlenih osoba.

7. Informacija o stanju izmirivanja obveza po osnovu doprinosa za MIO/PIO;
     Informacije o stanju izmirivanja obveza po osnovu doprinosa za MIO/PIO podnio je pomoćnik načelnika za
     poduzetništvo i lokalni razvitak.
 
8. Informacija o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po završnim računima
    za 2015. godinu;

    Informacije o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po završnim računima
    za 2015. godinu podnio je pomoćnik načelnika za  poduzetništvo i lokalni razvitak.

9. Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za razdoblje  od  31.12.2015. godine;    
     Po provedenoj raspravi jednoglasno je usvojeno Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka
     za razdoblje od 31.12.2015. godine.

10. Informacija o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2015/2016. godinu;  
       Izvještaj o stipendijama za školsku 2015/2016. godinu podnijela je služba za društvene djelatnosti.
       Izvještaj je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  
      1.Vinko Sučić 
      2.Ljiljana Rajić
        Pomoćnik Općinskog načelnika za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam dao je pravni osnov
        kao i razloge za donošenje predložene odluke.
        Nakon provedenog postupka glasanja konstatovano je da su Rješenja usvojena jednoglasno.

13. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom (PC-96, PC-96-2).  
       Odluka o prodaji zemljišta  neposrednom pogodbom u zoni obuhvata Regulacionih  planova
       PC-96 i PC-96-2 usvojena je jednoglasno.
       

Ostale vijesti

22.5.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na Informativnom sastanku - Otvorenom danu i prvoj mentorskoj sesiji koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez

17.5.2019.   Potpisani ugovori o stipendiranju

17.5.2019.   Javni pozivi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

17.5.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu „Upravljanje projektnim ciklusom“ koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez

15.5.2019.   JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

13.5.2019.   J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

13.5.2019.   Obavijest za poljoprivredne proizvođače

10.5.2019.   Obavijest o mogućim velikim vodama za dane 12.-16.05.2019

9.5.2019.   OBAVIJEST o potpisivanju Ugovora o stipendiranju

10.5.2019.   ODLUKA O KONAČNOJ RANG LISTI OPĆINSKIH STIPENDISTA ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU

7.5.2019.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos

6.5.2019.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu plastenika

30.4.2019.   Zahvala za suradnju na proslavi Dana općine Vitez

30.4.2019.   U organizaciji Škole košarke „Prvi koš“ Vitez, pobjednik na 4. GBT košarkaškom kupu za djevojčice – KK „Star“ Fojnica!

30.4.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za javnu raspravu o temama predstojećeg javnog poziva za organizacije civilnog društva koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez