Objavljeno: 25.4.2016.

Održana 35. sjednica Općinskog vijeća Vitez

IZVJEŠTAJ SA  35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  VITEZ

 
20.04.2016. godine u Sali Općinskog vijeća Vitez, sa početkom u 10,00 sati održana je 35. sjednica Općinskog vijeća.
Sjednicom je presjedavao Tomislav Bošnjak-Matić, predsjednik Općinskoga vijeća.
Sjednici su prisustvovali i : Općinski načelnik,  savjetnik ON i pomoćnici Načelnika, OJP, direktori JU Ljekarne Vitez, JU Doma zdravlja Vitez  i JU Dječjeg vrtića Vitez.
Rad sjednice pratio je predstavnik sredstava informiranja NTV Jasmin i JU Radio Vitez.
 
Prije usvajanja dnevnog reda Općinsko vijeće izvršilo je usvajanje zapisnika o radu 34.sjednice Općinskoga vijeća održane 7.4.2016.godine;
Sjednica se odvijala po sljedećem dnevnom redu:
1. Prijedlog odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja za 2016. godinu
     Po provedenoj raspravi prihvaćeni su prijedlozi o dodjeli općinskih javnih priznanja sa 17 glasova ZA
     i 2 glasa suzdržana.
     Povodom obilježavanja 28. travnja– Dana općine Vitez dodjelju se općinska javna priznanja za 2016. godinu
     i to:
    I. GRB OPĆINE VITEZ
       1. Muharem Grabus – za sveukupni društveni i politički doprinos u razvoju općine Vitez.

    II. PLAKETA OPĆINE VITEZ
        1. Export-Import. „Eso“ d.o.o Vitez – za ukupan doprinos u razvoju unutrašnje i vanjske trgovine.
        2. Hrvatsko planinarsko društvo „Vitez“ – za postignute rezultate u planinarskim i sveukupnim
            tradicionalnim aktivnostima.
        3. Josip Pandža – za postignute izuzetne sportske rezultate.

    III. PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
         1. Ivan Del Vechija – za doprinos u afirmaciji vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda
             Viteza u zemlji i inostranstvu.

 2. Izvješće o radu JU "Ljekarna" Vitez za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu;
      Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Izvješća O radu JU „Ljekarna“ Vitez
      za 2015.godinu i Programa rada za 2016.godinu.

3. Izvješće o radu JU "Dom zdravlja" Vitez za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu;   
     Po provedenoj raspravi jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Izvješća O radu JU „Dom zdravlja“ Vitez
     za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu.
   
4. Izvješće o radu JU „Dječji vrtić“ Vitez za 2015. godinu i Program  rada za 2016. godinu; 
     Po provedenoj raspravi  donesena je Odluka o usvajanju Izvješća o radu JU „Dječji vrtić“ Vitez za 2015. godinu
      i Programa rada za 2016. godinu. sa 17 glasova ZA i 3 suzdržana.
   
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta JU Dječji vrtić;
    Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta JU „Dječji vrtić“ usvojena je jednoglasno.

6. Informacija o stanju nezaposlenosti na općini Vitez;
     Izvještaj o stanju nezaposlenosti na području općine Vitez podnijela je služba za poduzetništvo i lokalni
     razvitak. Prema informacijama koje su dobili od Službe za zapošljavanje KSB kantona na području općine Vitez
     trenutno je 6. 200 zaposlenih, a 4.337 nezaposlenih osoba.

7. Informacija o stanju izmirivanja obveza po osnovu doprinosa za MIO/PIO;
     Informacije o stanju izmirivanja obveza po osnovu doprinosa za MIO/PIO podnio je pomoćnik načelnika za
     poduzetništvo i lokalni razvitak.
 
8. Informacija o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po završnim računima
    za 2015. godinu;

    Informacije o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po završnim računima
    za 2015. godinu podnio je pomoćnik načelnika za  poduzetništvo i lokalni razvitak.

9. Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za razdoblje  od  31.12.2015. godine;    
     Po provedenoj raspravi jednoglasno je usvojeno Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka
     za razdoblje od 31.12.2015. godine.

10. Informacija o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2015/2016. godinu;  
       Izvještaj o stipendijama za školsku 2015/2016. godinu podnijela je služba za društvene djelatnosti.
       Izvještaj je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  
      1.Vinko Sučić 
      2.Ljiljana Rajić
        Pomoćnik Općinskog načelnika za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam dao je pravni osnov
        kao i razloge za donošenje predložene odluke.
        Nakon provedenog postupka glasanja konstatovano je da su Rješenja usvojena jednoglasno.

13. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom (PC-96, PC-96-2).  
       Odluka o prodaji zemljišta  neposrednom pogodbom u zoni obuhvata Regulacionih  planova
       PC-96 i PC-96-2 usvojena je jednoglasno.
       

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom