Objavljeno: 2.10.2018.

Predstavnici Udruženja sportskih ribolovaca Vitez razgovarali s načelnikom

Predstavnici Udruženja sportskih ribolovaca Vitez, Dragan Jonjić i Novak Šarić Nono, razgovarali su danas s načelnikom općine Vitez Tomislavom Bošnjakom-Matićem. Razgovaralo se o funkcioniranju i radu ove udruge, te o planiranju i pisanju projekata prema LOT metodologiji prema kojoj će se sredstva svim udrugama dodjeljivati na osnovu javnih poziva.

 

Udruga sportskih ribolovaca među svojim članovima ima državnog prvaka Bosne i Hercegovine do 18 godina. Redovna aktivnost članova udruženja je čišćenje svih potoka koji postoje u općini Vitez.” kazao je Dragan Jonjić predsjednik Udruge.

 

Na sastanku je istaknuto da se članovi ovog udruženja neprestano bore sa zagađivačima, te da problem velikih količina smeća, divljih deponija i uništavanje imovine ove udruge predstavlja stalan i sve veći problem. Za rješavanje ovog problema potreban je angažman eko-policajaca koji će se brinuti o otkrivanju i prijavljivanju onih koji uz rijeke i potoke odlažu smeće i prave deponije.

 

Posebnu zahvalnost članovi udruge su izrazili zbog nedavnog priključenja električne energije na koji se čekalo osam godina.

 

Naglasili su kako je jedan od glavnih ciljeva Udruženja sportskih ribolovaca Vitez samoodrživost udruge koja bi se, zahvaljujući pravilnom planiranju i ulaganju, mogla financirati sama. Korak do samoodrživosti predstavlja i mrijestilište, koje vrijedi preko 60.000 KM, a u kojem trenutno mrijest nabavljaju sve udruge iz Srednjobosanske županije.

 

Ovom je prigodom općinskom načelniku Tomislavu Bošnjaku-Matiću uručena zahvalnica za doprinos razvoju sportskog ribolova, unapređenju i zaštiti ribljeg fonda, te očuvanju okoliša i čistoće ribolovnih voda.