Objavljeno: 4.10.2018.

Rekonstrukcija primarne vodovodne mreže kod Srednje škole Vitez

U zoni Vitez Centar I. u općini Vitez u tijeku su radovi na rekonstrukciji primarne vodovodne mreže na dionici caffe Magnet - crkva sv. Juraja. Projekt rekonstrukcije vrijedan je 461.350 KM i realizira se u sedam faza.

Trenutno se izvode radovi završne faze ovog projekta, na dionici kod Srednje škole Vitez, za čiju je reaizaciju izdvojeno 50.757,06 KM.

Općina Vitez opskrbljuje se pitkom vodom koja prolazi kroz 40 godina stare azbestno-cementne cijevi. U vrijeme izgradnje vodovoda u Vitezu, ovo je bio najkvalitetniji dostupan materijal. Valja naglasiti da je vodovodna mreža kojom se općina Vitez snabdijeva sa rezervoara Gradina izvedena 1969/1972 godine.

 

Ovaj je projekt dio planske aktivnosti razvoja i poboljšanja cjelokupnog vodovodnog sustava na području općine Vitez. Stupanj pokrivenosti vodosnabdijevanja iz javnog vodovoda u ovom trenutku ne zadovoljava u potpunosti potrebe krajnjih korisnika, a rekonstrukcijom ove dionice riješio bi se problem gubitaka u vodovodnoj mreži.

 

Ova dionica, ukupne dužine oko 1.586,00 m, predviđena je za rekonstrukciju prvenstveno zbog neodgovarajućeg profila, ali i zbog starosti postojećeg cjevovoda.

 

Prilikom odabira novog cijevnog materijala vođeno je prvenstveno računa o vijeku trajanja, načinu ugradnje i samom održavanju cjevovoda. Sav novougrađeni materijal, od vodovodnih armatura do cijevi, ima certifikate o funkcionalnoj i zdravstvenoj ispravnosti, odnosno zadovoljavati zahtijevane norme o ispravnosti i korištenju.

 

Cjevovod se dijeli na kraće probne dionice, dok se cijevi zatrpavaju koliko je potrebno da ne dođe do pomjeranja položaja cijevi i fazonskih komada, što je uzrokovalo da se ovaj projekt realizira u sedam faza.

 

Radove vodi i nadzire Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine Vitez.