Objavljeno: 5.10.2018.

Počinje izgradnja mosta na rijeci Lašvi

Povezivanje urbanog dijela općine Vitez sa Poslovnim centrom 96 jedan je od glavnih segmenata prometnog i infrastrukturnog razvoja općine. Prometno povezivanje podrazumijava izgradnju kružnog toka kod benzinske crpke Ine, te mosta na rijeci Lašvi.

 

Kružni tok je prva faza projekta prometne regulacije i povezivanja centra općine Vitez s Poslovnim centrom 96.

 

 

 


Ovo je raskrižje jako opterećeno, posebno u satima kada su najveće tranzicije građana. Prometni tok na ovoj dionici gradske ulice znatno je usporen u periodima odlaska građana na posao, transporta djece u školu ili nakon završetka radnog vremena ili školske smjene, što utječe na prometne i sigurnosne zahtjeve.

 

Zbog povećanja prometnog toka i potrebe za povećanjem sigurnosti u prometu, javlja se potreba za kvalitetnijim prometnim rješenjem spomenutog raskrižja i bolje povezanosti sa poslovnom zonom.

 

Prema navodima stručnjaka kružno raskrižje na ovoj prometnici ima višestruke prednosti, veću sigurnost prometa, manje posljedice prometnih nezgoda, mogućnost propuštanja prometnih tokova velikih jakosti, kraće čekanje na prilazima, niža razine buke i emisija ispušnih plinova motornih vozila.

 

Odvodnja iz zone kružnog raskrižja, koja je do sada predstavljala veliki problem na ovom dijelu prometnice, planirana je preko slivnika u kolovozu odakle se najkraćim putem odvodi do kanalizacijskog kolektora.

 

Lokalna cesta, od novog kružnog raskrižja kod benzinske crpke Ine do lokalne prometnice koja ulazi u Poslovni centar u Vitezu, bit će povezana mostom preko rijeke Lašve. Prema trenutnim procjenama cestovni most na rijeci Lašvi i prateća prometnica trebao bi biti dug 460 metara.

 

Predračunska vrijednost izgradnje mosta na rijeci Lašvi iznosi cca. 1.200.000,00 KM. Općina Vitez pripremila je kompletnu dokumentaciju potrebnu za ovaj projekt, a realizacija projekta očekuje se tijekom 2019. godine.” kazao je načelnik općine Vitez Tomislav Bošnjak-Matić.

 

Trasa ove prometnice uklopljena je u kružno raskrižje, preko reguliranog korita rijeke Lašve nastavlja se na prometnicu koja ulazi u Poslovni centar 96. Iza mosta na rijeci Lašvi planirano je priključenje na brzu cestu.

 

Ukupna širina mosta je 11,5 metara s dvije izdignute pješačke staze, te s pocinčanom ogradom. Konstrukcija mosta s integralnim stubovima rađena je u skladu s Njemačkim smjernicama za projektiranje integralnih mostova RE-ING.

 

Načelnik Bošnjak-Matić kazao je kako bi se izgradnjom mosta na rijeci Lašvi, koji će spojiti centar grada sa PC 96, komunikacijom od benziske pumpe INA novoizgrađenim mostom te dalje prema PC 96, smanjile gužve na lokalnim cestama, te smanjilo opterećenje na magistralnoj cesti M-5.