Objavljeno: 12.10.2018.

Očišćeno korito potoka Lupnica u VitezuU općini Vitez u tijeku su radovi čišćenja i sanacije korita rijeka i potoka.  

U proteklom periodu završeni su radovi čišćenja i sanacije korita potoka Lupnica od mosta kod gradskog stadiona do mosta kod džamije.

Radovi, koji su realizirani u periodu od 06.10.2018. do 09.10.2018. godine. Obuhvaćali su strojno čišćenje korita i kanala od nanosa i drugih materijala u svrhu prevencije od poplava.

Radove na čišćenju, uz nadzor Službe za civilnu zaštitu, izvelo je poduzeće IGM IUT HASKIĆ d.o.o.

Radovi čišćenja kanala za odvodnju oborinskih voda, čišćenje korita rijeka i potoka, nastavljaju se i u ostalim mjesnim zajednicama u općini Vitez.