Objavljeno: 25.10.2018.

Izvršena regulacija korita rijeke Bile

U naselju Zabilje, u sklopu radova čišćenja i sanacije korita rijeka i potoka, izvršena regulacija korita rijeke Bile u dužini od 200 metara.

 

Radovi, koji su realizirani u periodu od 17. 10. 2018. do 22. 10. 2018. godine obuhvaćali su strojno čišćenje korita i kanala od nanosa i drugih materijala u svrhu prevencije od poplava.
 

Radove na čišćenju, uz nadzor Službe za civilnu zaštitu Općine Vitez, izvelo je poduzeće IGM IUT HASKIĆ d.o.o.