Objavljeno: 6.11.2018.

U Vitezu u tijeku čišćenje korita potoka Kremenik

U mjesnim zajednicama općine Vitez, u tijeku su čišćenja korita potoka i rijeka.

Inžinjerski tim Oružanih snaga BiH, u suradnji sa Službom za civilnu zaštitu općine Vitez, rade na čišćenju korita potoka Kremenik.

Radovi obuhvaćaju strojno čišćenje korita i kanala od nanosa i drugih materijala u svrhu prevencije od poplava.