Objavljeno: 28.11.2018.

JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj:01-1-30-3-3307 /18
Vitez; 27.11.2018. godine
 
 
Na osnovu čl.23. Zakona o eksproprijaciji(„Sl.novine Federacije BiH“, broj 70/07 i 36/10) a u vezi sa čl.92. Zakona o upravnom postupku(„Sl.novine Federacije BiH“, BROJ:2/98),Općinski načelnik objavljuje
 

JAVNI OGLAS
radi sporazumnog pribavljanja nekretnina
 
 
Odlukom Općinskog vijeća Vitez broj:01-3-23-2-2306/18 od 25.07.2018. godine utvrđeno je da je od javnog interesa izgradnja mosta preko rijeke Lašve.
 
Pozivaju se vlasnici nekretnina-posjednici nekretnina koje dijelom zahvata planirana izgradnja mosta preko rijeke Lašve, radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva-posjeda na nekretninama koje zahvata izgradnja mosta.
 
Planirana izgradnja mosta preko rijeke Lašve zahvata slijedeće nekretnine:
 
-k.p. 733/2“Barica“njiva u površini od 528 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 420/10, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
- k.p. 732/4“Barica“dvorište u površini od 201 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 421/2, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
- k.p. 728/6“Luka“njiva u površini od 2390 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 420/9, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
- k.p. 728/8“Luka“njiva u površini od 50 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 420/11, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
Ukoliko se vlasnici-posjednici navedenih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje pitanja sticanja prava vlasništva-posjeda na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim općinskiom organom uprave.
 
Sve potrebne informacije povodom objavljenog javnog oglasa mogu se dobiti u prostorijama Općine Vitez kao i na kontakt telef. bro 030/718-234, kontakt osoba Kristina Franjić.
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja  u sredstvima javnih informisanja.
 
 
 
 
 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tomislav Bošnjak Matić

 

Ostale vijesti

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama

29.5.2019.   USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKAT ''RASTIMO ZAJEDNO UZ KOŠARKU-ŠKOLOM KOŠARKE ZA ZDRAVO DJETINJSTVO''

24.5.2019.   POZIV NA PRIJAVU U RAD FORUMA

24.5.2019.   INFORMACIJA o implementaciji projekta „IZGRADNJA PUTNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKOJ ZONI PC 96-II“

22.5.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na Informativnom sastanku - Otvorenom danu i prvoj mentorskoj sesiji koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez

17.5.2019.   Potpisani ugovori o stipendiranju

17.5.2019.   Javni pozivi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

17.5.2019.   Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu „Upravljanje projektnim ciklusom“ koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Vitez

29.5.2019.   JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

13.5.2019.   J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

13.5.2019.   Obavijest za poljoprivredne proizvođače