Objavljeno: 28.11.2018.

JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj:01-1-30-3-3307 /18
Vitez; 27.11.2018. godine
 
 
Na osnovu čl.23. Zakona o eksproprijaciji(„Sl.novine Federacije BiH“, broj 70/07 i 36/10) a u vezi sa čl.92. Zakona o upravnom postupku(„Sl.novine Federacije BiH“, BROJ:2/98),Općinski načelnik objavljuje
 

JAVNI OGLAS
radi sporazumnog pribavljanja nekretnina
 
 
Odlukom Općinskog vijeća Vitez broj:01-3-23-2-2306/18 od 25.07.2018. godine utvrđeno je da je od javnog interesa izgradnja mosta preko rijeke Lašve.
 
Pozivaju se vlasnici nekretnina-posjednici nekretnina koje dijelom zahvata planirana izgradnja mosta preko rijeke Lašve, radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva-posjeda na nekretninama koje zahvata izgradnja mosta.
 
Planirana izgradnja mosta preko rijeke Lašve zahvata slijedeće nekretnine:
 
-k.p. 733/2“Barica“njiva u površini od 528 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 420/10, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
- k.p. 732/4“Barica“dvorište u površini od 201 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 421/2, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
- k.p. 728/6“Luka“njiva u površini od 2390 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 420/9, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
- k.p. 728/8“Luka“njiva u površini od 50 m2, K.O. Vitez upisana u P.L. 1266 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1 po starom premjeru označena kao k.č. 420/11, SP_Vitez  upisana u zk. Uložak 1497 na ime Pavlović(Franjo)Renato sa dijelom 1/1.
 
Ukoliko se vlasnici-posjednici navedenih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje pitanja sticanja prava vlasništva-posjeda na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim općinskiom organom uprave.
 
Sve potrebne informacije povodom objavljenog javnog oglasa mogu se dobiti u prostorijama Općine Vitez kao i na kontakt telef. bro 030/718-234, kontakt osoba Kristina Franjić.
 
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja  u sredstvima javnih informisanja.
 
 
 
 
 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tomislav Bošnjak Matić

 

Ostale vijesti

23.9.2021.   Poziv na javnu raspravu - izdavanje prethodne vodne suglasnosti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez