Objavljeno: 17.12.2018.

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

XIV. sjednica Općinskog vijeća Vitez održat će se u srijedu, 19.12.2018. godine (srijeda), s početkom u 9 sati, u  sali Općinskoga vijeća Vitez.

 

Uz usvajanje zapisnika o radu 11. sjednice održane dana 30.05.2018. i 13. sjednice Općinskoga vijeća održane dana 14.11.2018.godine; odgovore na postavljena vijećnička pitanja i postavljanje novih, na sjednici će se razmatrati dnevni red od 23 točke.

DNEVNI RED

 1. Program rada Općinskoga vijeća  Vitez za 2019. godinu;

 2. Izvješće o izvršenju Proračuna i utrošku proračunske rezerve općine Vitez za period od01.01.-30.09.2018.godine;

 3. Nacrt Proračuna općine Vitez za 2019.godinu;

 4. Prijedlog odluke o privremenom financiranju općine Vitez za period od 01.01.-31.03.2019.godine;

 5. Izvješće o radu JU Radio Vitez sa p.o. za 2017.godinu;

 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma omeđuopćinskoj suradnji u oblasti zbrinjavanja otpada.

 7. Prijedlog odluke o izmjeni člana savjeta MZ “Vitez I“;

 8. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta MZ „Bukve“;

 9. Informacija o stanju i radu osnovnih i srednjih škola na području općine Vitez;

 10. Informacija o radu PD “Vlašić“ d.o.o. Vitez za 2017.godinu;

 11. Program rada PD “Vlašić“ d.o.o. Vitez za 2019.godinu;

 12. Informacija o radu JSP “Vitez-stan“ d.o.o. Vitez za 2017.godinu;

 13. Programi rada Vatrogasnih društava Vitez za 2019.godinu;

 14. Program rada JU Centar za socijalni rad Vitez za 2019.godinu;

 15. Program rada OO Crvenog križa Vitez  za 2019.godinu;

 16. Program rada JU Gradska knjižnica “Vitez“ za 2019.godinu;

 17. Prijedlog odluke o izmjeni dopuni Regulacionog plana “Poslovnogcentra PC 96-2“ Vitez (A.Matić i D.Vuleta);

 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zamjenuzemljišta („Agrostroj“ d.o.o. Vitez);

 19. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Krunoslav Baškarad);

 20. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Čardaci d.o.o.Vitez);

 21. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radio blikovanje građevne čestice (Husein Tarahija);

 22. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva („Vilašped“d.o.o. Vitez);

 23. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (AdisĐelilović).
Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Vitez (HRV)

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Vitez (BOS)