Objavljeno: 17.12.2018.

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

XIV. sjednica Općinskog vijeća Vitez održat će se u srijedu, 19.12.2018. godine (srijeda), s početkom u 9 sati, u  sali Općinskoga vijeća Vitez.

 

Uz usvajanje zapisnika o radu 11. sjednice održane dana 30.05.2018. i 13. sjednice Općinskoga vijeća održane dana 14.11.2018.godine; odgovore na postavljena vijećnička pitanja i postavljanje novih, na sjednici će se razmatrati dnevni red od 23 točke.

DNEVNI RED

 1. Program rada Općinskoga vijeća  Vitez za 2019. godinu;

 2. Izvješće o izvršenju Proračuna i utrošku proračunske rezerve općine Vitez za period od01.01.-30.09.2018.godine;

 3. Nacrt Proračuna općine Vitez za 2019.godinu;

 4. Prijedlog odluke o privremenom financiranju općine Vitez za period od 01.01.-31.03.2019.godine;

 5. Izvješće o radu JU Radio Vitez sa p.o. za 2017.godinu;

 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma omeđuopćinskoj suradnji u oblasti zbrinjavanja otpada.

 7. Prijedlog odluke o izmjeni člana savjeta MZ “Vitez I“;

 8. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta MZ „Bukve“;

 9. Informacija o stanju i radu osnovnih i srednjih škola na području općine Vitez;

 10. Informacija o radu PD “Vlašić“ d.o.o. Vitez za 2017.godinu;

 11. Program rada PD “Vlašić“ d.o.o. Vitez za 2019.godinu;

 12. Informacija o radu JSP “Vitez-stan“ d.o.o. Vitez za 2017.godinu;

 13. Programi rada Vatrogasnih društava Vitez za 2019.godinu;

 14. Program rada JU Centar za socijalni rad Vitez za 2019.godinu;

 15. Program rada OO Crvenog križa Vitez  za 2019.godinu;

 16. Program rada JU Gradska knjižnica “Vitez“ za 2019.godinu;

 17. Prijedlog odluke o izmjeni dopuni Regulacionog plana “Poslovnogcentra PC 96-2“ Vitez (A.Matić i D.Vuleta);

 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zamjenuzemljišta („Agrostroj“ d.o.o. Vitez);

 19. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Krunoslav Baškarad);

 20. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele (Čardaci d.o.o.Vitez);

 21. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radio blikovanje građevne čestice (Husein Tarahija);

 22. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva („Vilašped“d.o.o. Vitez);

 23. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (AdisĐelilović).
Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Vitez (HRV)

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Vitez (BOS)Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu