Objavljeno: 18.12.2018.

Treći krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da će treći krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 za pojedine kantone biti otvoren prema sljedećem rasporedu:
 
- 17.12.2018. godine (ponedjeljak) u 8:00 sati:
- Hercegovačko-neretvanski kanton/županija,
- Zapadnohercegovački kanton/županija,
- Kanton 10 (Livanjski kanton)
 
-18.12.2018. godine (utorak) u 8:00 sati:
- Tuzlanski kanton/županija,
- Posavski kanton/županija,
- Unsko-sanski kanton/županija,
 
- 19.12.2018.godine (srijeda) u 8:00 sati:
- Zeničko-dobojski kanton/županija,
- Srednjobosanski kanton/županija,
- Bosansko-podrinjski kanton/županija

 
-20.12.2018. godine (četvrtak) u 8:00 sati:
- Kanton Sarajevo.
 
Svi poslodavci s područja FBiH mogu izvršiti prijavu, ali odabir traženih nezaposlenih osoba se vrši prema njihovom mjestu prebivališta, tj. prema Službi kod koje se vode na evidenciji nezaposlenih, a u skladu sa raspoloživim sredstvima po kantonima/županijama.

Prijava se vrši na način da poslodavci preko linka za prijavu unose svoje podatke (naziv, JIB, adresu...), a zatim vrše raspored traženih nezaposlenih osoba prema kantonu prebivališta nezaposlene osobe.
 
Poslodavac koji jedan dan aplicira za nezaposlene osobe u jednog grupi ponuđenih kantona/županija može drugi dan aplicirati za nezaposlene osobe iz druge grupe ponuđenih kantona/županija.

Program sufinanciranja zapošljavanja možete pogledati OVDJE.

Uputu za prijavu na projekt možete pogledati OVDJE.