Objavljeno: 21.12.2018.

Usvojen Nacrt proračuna Općine Vitez za 2019. godinu

Općinsko vijeće Vitez na 14. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 19. 12. 2018. godine, usvojilo je Nacrt proračuna Općine Vitez za 2019. godinu. Usvojeni Nacrt predviđa prihode i primitke u iznosu od 10.136.000 KM, a čine ih:

 

- porezni prihodi 4.398.000 KM

- neporezni prihodi 2.207.000 KM

- primljeni tekući transferi 838.000 KM

- primljeni kapitalni transferi 293.000 KM

- kapitalni primici 2.300.000 KM

- neraspoređeni višak prihoda 100.000 KM

-------------------------

Ukupno: 10.136.000 KM
 

Nacrt proračuna vijećnici su usvojili jednoglasno.

Usvajanju proračuna prethodit će njegovo stavljanje na javnu raspravu koja će trajati do 10. 1. 2019. godine. Pozivaju se svi zainteresirani subjekti da svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt proračuna općine Vitez za 2019. godinu, dostave Službi za financije Općine Vitez.


Nacrt proračuna Općine Vitez za 2019. godinu

Obrazloženje Nacrta proračuna Općine Vitez za 2019. godinu

Zaključak o provedbi JAVNE RASPRAVE po Nacrtu proračuna za 2019. godinuNacrt budžeta Općine Vitez za 2019. godinu

Obrazloženje Nacrta budžeta Općine Vitez za 2019. godine

Zaključak o provođenju JAVNE RASPRAVE po Nacrtu budžeta za 2019. godinu