Objavljeno: 11.1.2019.

[JAVNI OGLAS] Izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Radio Vitez

Na temelju člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH „broj 49/06), a u skladu sa odredbama Zakona o javnim ustanovama („Službene novine RBiH“ br. 6/92,13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj 12/03 i 34/03) i članka 24. tč.18. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08), i Zaključkom Općinskog vijeća Vitez broj: 01-3-05-2-3539/18 od 19.12.2018. godine, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za imenovanje članova upravnih vijeća i nadzornih odbora u poduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obveze imaju tijela općine Vitez na temelju državnog kapitala („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 1/14, 3/16 i 5/17), Općinski načelnik Vitez objavljuje

 

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE RADIO VITEZ

 

Detalje Javnog oglasa možete pogledati OVDJE.

 

Prijavu na Javni oglas možete preuzeti OVDJE.


 

Ostale vijesti

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu

7.1.2020.   V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U OPĆINI VITEZ

6.1.2020.   Neka najradosniji hrišćanski praznik Božić donese radost, mir i sreću